Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 Unit 2 Trang 16 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.8 trên 32 phiếu

Make up questions for the following statements. Use the words in brackets.

Make up questions for the following statements. Use the words in brackets.

Viết câu hỏi cho các câu sau. Sử dụng các gợi ý trong ngoặc. 

Example:

I'm very thirsty. (What/ you/ drink?)

What are you going to drink?

a) I'm very hungry.

(What/ you/ eat?)

b) We're going to the movies.

(What/ you/ see?)

c) My brother's going to university in September.

(What/ he/ study?)

d) My grandparents are coming for dinner tonight. 

(What/ you /cook?) 

e) Mr. and Mrs. Smith are going shopping. 

(What/ they/ buy?) 

f) Ba is working hard for his exams. 

(When/ he/ have/ exams?) 

g) It's my birthday party next week. 

(you/ have a birthday party?) 

h) Hoa's not going by bicycle. 

(she/go/bus?) 

i) We aren't going to have a meeting on Friday. 

(you/ have a meeting/ Saturday?)

Hướng dẫn giải

a) What are you going to eat? 

b) What are you going to see? 

c) What is he going to study?

d) What are you going to cook? 

e) What are they going to buy? 

f) When is he going to have exams? 

g) Are you going to have a birthday party? 

h) Is she going to go by bus? 

i) Are you going to have a meeting on Saturday? 

 

 

 

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan