Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 73 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 20 phiếu

Cho a, b,c ,d ≠ 0. Hãy suy ra tỉ lệ thức.

Cho a, b,c ,d ≠ 0. Từ tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\).

Hãy suy ra tỉ lệ thức \({{a - b} \over a} = {{c - d} \over c}\)

Giải

Vì a, b, c, d  ≠ 0 nên có thể đặt \({a \over b} = {c \over d} = k(k≠0)\)

Suy ra : a = kb ; c = kd

Ta có: \({{a - b} \over a} = {{kb - b} \over {kb}} = {{b(k - 1)} \over {kb}} = {{k - 1} \over k}\left( 1 \right)\)

            \({{c - d} \over c} = {{k{\rm{d}} - d} \over {k{\rm{d}}}} = {{d(k - 1)} \over {k{\rm{d}}}} = {{k - 1} \over k}\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) suy ra:

\({{a - b} \over a} = {{c - d} \over c}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan