Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8.1; 8.2; 8.3 trang 22; 23 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 8.1 trang 22 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Nếu \({x \over 3} = {y \over 8}\) và x + y = -22 thì:

(A) x = 3; y = 8;

(B) x = -6; y = -16;

(C) x = -16; y = -6;

(D) x = 6; y = -28.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) x = -6; y = -16.

Câu 8.2 trang 22 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Nếu \({a \over b} = {c \over d}\) thì ta có:

(A) \({a \over b} = {{a + c} \over {b - d}}\);

(B) \({a \over b} = {{ac} \over {bd}}\);

(C) \({a \over b} = {{a + c} \over {b + d}}\);

(D) \({a \over b} = {{a - c} \over {b + d}}\).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) \({a \over b} = {{a + c} \over {b + d}}\).

Câu 8.3 trang 23 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho \({a \over b} = {c \over d}\). Chứng minh \({a \over {3a + b}} = {c \over {3c + d}}\)

Giải

\({a \over b} = {c \over d} \Rightarrow {a \over c} = {b \over d} \Rightarrow {a \over c} = {{3a} \over {3c}} = {b \over d} = {{3a + b} \over {3c + d}} \)

\(\Rightarrow {a \over {3a + b}} = {c \over {3c + d}}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan