Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 9 Unit 15 Trang 135 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Read and answer the multiple-choice questions.

Read and answer the multiple-choice questions.

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. 

There are four main uses of computers: word Processing, Internet/ Communications, digital video and audio composition, and desktop publishing.

The word Processing capabilities of computers are amazing. They can automatically correct your spelling and grammar mistakes. The cutting and pasting features are incredibly simple and very useful for revision. Plus it is easier to read a word-processed document than one written by hand. All of these things help writers in many ways. You can also add pictures to your writing easily and you can create page layouts for entire books on your home Computer.

The Internet is one of the greatest inventions. It is a huge network ,of .computers, each with the ability to access any of the others. Using the Internet, anyone anywhere can communicate for free. New uses are being found for the Internet every day.

Audio and video editing and composition are now much easier with computers. Cutting and pasting is no longer comprised of using scissors and tape on large reels of film. Now amateur filmmakers can produce work from their own homes. Graphics engineers can use computers to create three- dimensional models, or even to generate short or full-length films. Anybody who owns a Computer can now enter the field of media production.

The Computer has so many uses that cannot be found anywhere else. Its word Processing, the Internet, audio and video tools are the reasons why it is so helpful in modem society. With the aid of computers, humankind is entering a new era of enlightenment.

a) Computers can be used for international communications.

A. True    B. False C. Not mentioned

b) Which of the followings can computers do?

A. Completing documents

B. Checking mistakes in documents

C. Writing books

D. Using scissors

c) The term “word Processing” means_________ .

A. correcting grammar mistakes

B. cutting and pasting documents

C. writing documents by hand

D. creating and editing documents

d) Why is the Internet one of the greatest inventions?

A. Because it is a huge network of computers.

B. Because it helps people anywhere communicate with each others.

C. Because it uses computers.

D. Because it is free.

e) Which of the following sentences do you think is right?

A. Computers have four uses.

B. Computers can help people do everything.

C. Computers are amazing tools for filmmakers.

D. Graphics engineers cannot work without computers.

Hướng dẫn giải 

a. A b. B c. D d. B e. A

Dịch bài đọc 

Có bốn cách sử dụng chính của máy vi tính: xử lý văn bản, Internet / Truyền thông, video số và thành phần âm thanh và xuất bản trên máy tính để bàn.

Từ Khả năng xử lý của máy tính rất đáng kinh ngạc. Họ có thể tự động sửa lỗi chính tả và ngữ pháp của bạn. Các tính năng cắt và dán rất đơn giản và rất hữu ích cho việc sửa đổi. Hơn nữa, nó dễ dàng đọc một tài liệu được xử lý từ hơn một văn bản bằng tay. Tất cả những điều này giúp nhà văn bằng nhiều cách. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh vào văn bản của bạn một cách dễ dàng và bạn có thể tạo bố cục trang cho toàn bộ sách trên máy tính ở nhà của bạn.

Internet là một trong những phát minh vĩ đại nhất. Nó là một mạng lưới khổng lồ, của những người truy cập, những người có khả năng truy cập vào bất kỳ trang nào khác. Sử dụng Internet, bất cứ ai ở bất cứ đâu cũng có thể liên lạc miễn phí. Các ứng dụng mới đang được tìm thấy trên Internet hàng ngày.

Chỉnh sửa và chỉnh sửa âm thanh và video hiện nay dễ dàng hơn với máy tính. Cắt và dán không còn sử dụng kéo và băng trên các cuộn phim lớn. Giờ đây các nhà làm phim nghiệp dư có thể sản xuất tác phẩm từ nhà riêng của họ. Các kỹ sư đồ họa có thể sử dụng máy tính để tạo ra các mô hình ba chiều hoặc thậm chí để tạo ra những bộ phim ngắn hoặc dài. Bất kỳ ai sở hữu một Máy tính bây giờ có thể nhập vào lĩnh vực sản xuất phương tiện truyền thông.

Máy tính đã sử dụng rất nhiều mà không thể được tìm thấy bất cứ nơi nào khác. Từ của nó Chế biến, Internet, âm thanh và các công cụ video là những lý do tại sao nó là như vậy hữu ích trong xã hội modem. Với sự trợ giúp của máy vi tính, nhân loại đang bước vào một kỷ nguyên mới của giác ngộ.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan