Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 9 Unit 4 Trang 40 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Read the passage and fill in each gap with the correct form of a verb from the box. You can use a verb more than once.

Read the passage and fill in each gap with the correct form of a verb from the box. You can use a verb more than once.

Đọc đoạn văn và điền từ thích hợp theo dạng thích hơp vào chỗ trống. Bạn có thể sử dụng động từ trong bảng nhiều hơn một lần. 

grow up

explore

write

spend

help

think

be

behave

educate

give

have to

get

go

stay

 

Mary Kingsley spent eighteen months between 1893 and 1895 (1)______________West Africa. The two books she (2) _____________ and the lectures she(2)                      back in England about her travels (4)__________ to change the way Europeans (5)_____________ about their African colonies. Kingsley also (6)___________ to start the study of people's customs and lives in Africa.

Mary Kingsley (7) __________ born near London in 1862 and (8)_________while Victoria was Queen of England. At that time, women were expected to (9) ____________  at home, take care of their husbands and children, and (10)__________ like ladies. Mary's father was a doctor, and her mother was his cook. The parents (11)_____________ married only four days before Mary was bom. Her father (12)____________ most of his time traveling in far-off countries. Her mother was never well and Mary (13) _______________  take care of her, so Mary never married. She never (14)_____________ to school either. She had to (15)___________ herself.

Hướng dẫn giải 

1. exploring 

2. wrote

3. gave 

4. helped 

5. thought 

6. helped

7. was

8. grew up

9. stay

10. behave 

11. got

12. spent 

13. had to

14. went 

15. educate

Dịch bài đọc  

Mary Kingsley đã trải qua mười tám tháng giữa năm 1893 và 1895 để khám phá Tây Phi. Hai cuốn sách mà bà viết và những bài giảng mà bà đưa ra ở Anh về chuyến du hành của bà giúp thay đổi cách người Châu Âu nghĩ về các thuộc địa châu Phi của họ.Kingsley cũng đã giúp bắt đầu nhân học, nghiên cứu về phong tục và cuộc sống của người dân, của Châu Phi. 
Kingsley sinh ra ở gần London năm 1862 và lớn lên khi Victoria là nữ hoàng Anh. Vào thời điểm đó, phụ nữ được nghĩ là phải ở nhà, chăm sóc chồng và hành xử như người phụ nữ bình thường. Cha của Mary là một bác sĩ, và mẹ bà là người nấu ăn. Cha mẹ kết hôn chỉ 4 ngày trước khi Mary ra đời. Cha bà đã dành hầu hết thời gian đi du lịch ở các nước xa xôi, và ông hầu như không bao giờ trở về nhà. Mẹ bà sức khỏe không tốt và bà đã dành cả cuộc đời của mình trong phòng ngủ  với tất cả các màn cửa đóng lại. Tất nhiên, Mary phải chăm sóc mẹ, vì vậy Mary không kết hôn. Bà cũng không bao giờ đi học; cô phải tự học.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan