Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

D. Reading - trang 13 – Unit 2 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.7 trên 12 phiếu

Here are some pieces of advice for you. Put them in the correct categories. Dưới đây là một vài lời khuyên cho bạn. Xếp chúng vào đúng loại.

1.  Here are some pieces of advice for you. Put them in the correct categories.

Dưới đây là một vài lời khuyên cho bạn. Xếp chúng vào đúng loại.

 

Key - Đáp án:

How to keep fit

How to keep your eyes healthy

2. Stay outdoors more and do more physical activities.

1. Eat a lot of red fruits and vegetables.

5. Eat less high-fat food.

3. Use eye-drops when you sit up late

6. Eat enough calories.

and when you return from a dusty

 

area.

 

4. Don't read or study when there's

'

not enough light.

2. Here  are the reasons for the advice in 1. Match them.

Dưới đây là các lý do cho lời khuyên ở bài 1. Hãy nối chúng lại.

 

Key - Đáp án:

1.d; 2.a; 3.e; 4.f; 5.b; 6.c

3a.  Read the passages and match them with the pictures.

Đọc đoạn văn và nối với bức trang tương ứng.

Key - Đáp án:

1.b; 2.c; 3.a

3b. Read the passages again and tick the place that each statement refers to.

Đọc lại đoạn văn và đánh dấu tick vào địa điểm mà các câu có liên quan.

Statements

Reykjavik

Tehran

Scotland

' it is a very healthy place to live in.

2  Many people in this city are obese.

3. The people in this city have'smog holidays'.

- The people in this city do not do much outdoor activities. 5. They go swimming outside even when it's cold.

5. This city suffers from air pollution.

 

 

 

Key - Đáp án:

Reykjavik

Tehran

Scotland

1,5

3,6

2,4

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan