Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing – trang 16 – Unit 2 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
3.6 trên 23 phiếu

Rearrange the words to form some tips for a healthy living. Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu mang nghĩa là lời khuyên cho cuộc sống khỏe mạnh.

1. Rearrange the words to form some tips for a healthy living.

Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu mang nghĩa là lời khuyên cho cuộc sống khỏe mạnh.

1.    apple/keeps/An/day/doctor/a/the/away/.

2.    sleep/are/the/cures/A/good/and/best/laugh/a/long/.

3.    eat/not/live/Eat/to/live/ ,/to/.

4.    thirds/health/Hygiene/two/is/of/.

5.    good/eat/cheerfullyATb/health:/lightly/ensure/and/laugh/.

Key - Đáp án:

1. An apple a day keeps the doctor away.

2. A good laugh and a long sleep are the best cures.

3. Eat to live, not live to eat.

4. Hygiene is two thirds of health.

5. To ensure good health: eat lightly and laugh cheerfully.

2. Tick (✓) the things you would like to have in your living place.

Đánh dấu (✓) với những điều bạn muốn có ở nơi bạn sinh sống.

more open space

clean streets

clean water

a KFC restaurant

tall trees

walk paths

A factory

four seasons

A dumping site

A lot of flowers

A sports centre

warm climate

3. Basing on the things you have chosen in 2,write a short passage about your ideal living. You may arrange the things in the following order:

 Dựa vào những điều bạn đã chọn trong bài 2, viết một đoạn văn ngắn về  nơi sống lý tưởng của bạn. Bạn có thể sắp xếp các điều đó theo  yêu cầu dưới đây:

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan