Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 11 Bài đọc 1 Chơi bán hàng Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 11 - Phần đọc hiểu Bài đọc 1 Chơi bán hàng - Bài 3 Bạn bè của em, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Đọc khổ thơ 1, viết ngắn gọn câu trả lời của em:

Câu 1 trang 11 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đọc khổ thơ 1, viết ngắn gọn câu trả lời của em:

a. Hương và Thảo chơi trò chơi gì?

b. Hàng để hai bạn mua bán là gì?

c. Ai là người bán? Ai là người mua?

Trả lời:

a. Hương và Thảo chơi trò bán hàng.

b. Hàng để hai bạn mua bán là củ khoai lang.

c. Hương là người bán, còn Thảo là người mua.

Câu 2 trang 11 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bạn Thảo mua khoai bằng gì?

Trả lời:

Bạn Thảo mua khoai bằng chiếc lá rơi.

Câu 3 trang 11 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trò chơi của hai bạn kết thúc thế nào?

Trả lời:

Trò chơi của hai bạn kết thúc bằng việc Thảo mua được củ khoai rồi bẻ củ khoai thành hai nửa và mời Hương ăn chung.

Câu 4 trang 11 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Theo em, khổ thơ cuối nói lên điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Khen khoai đất bãi rất bùi.

b. Khen khoai đất bãi rất ngọt.

c. Khen khoai ngọt bùi, khen tình bạn giữa Hương và Thảo.

Trả lời:

Chọn C

Khổ thơ cuối khen khoai ngọt bùi, khen tình bạn giữa Hương và Thảo.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan