Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 19, 20 - Bài đọc 1: Cái trống trường em Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 19, câu 3 trang 20 - phần đọc hiểu Bài đọc 1: Cái trống trường em - Bài 5 Ngôi nhà thứ hai, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1 trang 19 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Câu 1: Bài thơ là lời của ai?

Trả lời:

Bài thơ là lời của một bạn học sinh.

Câu 2 trang 19 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đọc khổ thơ dưới đây:

Buồn không hả trống

Trong những ngày hè

Bọn mình đi vắng

Chỉ còn tiếng ve?

a. Khoanh tròn từ xưng hô của bạn nhỏ với trống trường.

b. Gạch dưới điều bạn nhỏ muốn hỏi trống trường.

Trả lời:

a. Từ xưng hô của bạn nhỏ với trống trường là: bọn mình

b. Điều bạn nhỏ muốn nói với trống trường là: buồn không hả trống.

Câu 3 trang 20 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Qua bài thơ, em thấy tình cảm của bạn học sinh với cái trống, với ngôi trường thế nào?

Trả lời:

Qua bài thơ, em thấy bạn nhỏ rất yêu ngôi trường và chiếc trống trường.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan