Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Getting started Unit 12 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Getting started Unit 12 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 124, 125. 2. What are Phong and Mark talking about?

A holiday in Australia

1. Listen and read trang 124 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và đọc)

Mark: How was your holiday in Australia, Phong?

Phong: It was fantastic! I got to use my English in real life: asking for directions, reading maps, talking to local people..

Mark: Oh...Your English is much better.

Phong: Thanks.

Mark: Did you travel a lot?

Phong: Just around Melbourne, the city with four seasons in a day.

Mark: Wow ... I didn't know that. How was it?

Phong: It was great! We took a tour to Phillip Island.

Mark: What did you see?

Phong: We went penguin watching.

Mark: It sounds pretty exciting.

Phong: It was. Australia has amazing landscapes.

Mark: Yes, and Australians love outdoor activities.

Phong: Right. There were plenty of people enjoying the parks and beaches.

Mark: I'm glad that you had a wonderful time there.

Phong: Thanks, Mark.

Hướng dẫn dịch:

Mark: Kỳ nghỉ ở Úc của bạn thế nào, Phong?

Phong: Thật tuyệt vời! Tôi phải sử dụng tiếng Anh của mình trong ngoài đời: hỏi đường, đọc bản đồ, nói chuyện với người dân địa phương ..

Mark: Ồ ... Tiếng Anh của bạn tốt hơn nhiều

Phong: Cảm ơn.

Mark: Bạn có đi du lịch nhiều không?

Phong: Chỉ quanh Melbourne, thành phố có bốn mùa trong ngày.

Mark: Wow ... Tôi không biết điều đó. Nó thế nào?

Phong: Thật tuyệt vời! Chúng tôi đã có một chuyến tham quan đến Đảo Phillip.

Mark: Bạn đã thăm những gì?

Phong: Chúng tôi đi xem chim cánh cụt.

Mark: Nghe có vẻ khá thú vị.

Phong: Đúng vậy. Úc có những cảnh quan tuyệt vời.

Mark: Đúng vậy, và người Úc thích các hoạt động ngoài trời.

Phong: Chính xác. Có rất nhiều người vui chơi ở các công viên và bãi biển.

Mark: Tôi rất vui vì bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó.

Phong: Cảm ơn Mark.

2. What are Phong and Mark talking about? trang 125 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Phong và Mark đang nói chuyện gì vậy?)

A. Phong’s holiday in Australia

B. English – speaking countries

C. The tour to Philip Island

Lời giải: 

Đáp án: A

Hướng dẫn dịch:

A. Kỳ nghỉ của Phong ở Úc

B. các nước nói tiếng Anh

C. Chuyến tham quan đến Đảo Phillip

3. Read again and tick (✓) the information you can find in the conversation trang 125 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại và đánh dấu (✓) thông tin bạn có thể tìm thấy trong cuộc trò chuyện.)

1. In Australia, Phong used English in real life.

2. Phong visited some museums.

3. Phillip Island is far from Melbourne.

4. Australia is beautiful.

5. Australians love outdoor activities.

Lời giải:

1. In Australia, Phong used English in real life.

2. Phong visited some museums.

 

3. Phillip Island is far from Melbourne.

 

4. Australia is beautiful.

5. Australians love outdoor activities.

Hướng dẫn dịch:

1. Ở Úc, Phong sử dụng tiếng Anh ngoài đời.

2. Phong đi thăm một số viện bảo tàng.

3. Đảo Phillip cách Melbourne rất xa.

4. Nước Úc xinh đẹp.

5. Người Úc yêu thích các hoạt động ngoài trời.

4. Complete the sentences with the words and phrases from the box trang 125 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong hộp.)

island                     sunset                              landscape

Australians            penguin                            watching

1. This is a picture of the _______in my village.

2. - Where did you go ______?

- On the beach

3. - Is Phu Quoc a(n)_______?

- Yes, it is.

4. We had dinner on the beach after__________.

5. Most ______like outdoor sports and games.

Lời giải:

1. landscape

2.watching

3. island

4. sunset

5. Autralians

1. This is a picture of the landscape in my village.

(Đây là bức tranh vẽ phong cảnh ở làng quê em.)

2. - Where did you go watching? (Bạn đã đi ngắm cảnh ở đâu?)

- On the beach. (Ở bãi biển.)

3. - Is Phu Quoc an island(Phú Quốc có phải là một hòn đảo không?)

- Yes, it is. (Vâng, đúng vậy.)

4. We had dinner on the beach after sunset(Chúng tôi đã ăn tối trên bãi biển sau khi mặt trời lặn.)

5. Most Australians like outdoor sports and games. (Hầu hết người Úc thích các môn thể thao và trò chơi ngoài trời.)

5. Game: What’s its capital city? (Trò chơi: Thành phố thủ đô của nó là gì?)

Work in groups. Match the countries with their capitals. The first group to find all the correct answers wins.(Làm việc nhóm. Ghép các quốc gia với thủ đô của họ. Nhóm đầu tiên tìm được tất cả các câu trả lời đúng sẽ thắng.)

Canberra

London

Ottawa

Washington D.C

Wellington

1. The USA

2. Canada

3. The UK

4. Australia

5. New Zealand

Lời giải: 

1. The USA - Washington D.C

2. Canada - Ottawa

3. The UK - London

4. Australia - Canberra

5. New Zealand - Wellington

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan