Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 44 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm. Bài 6 trang 44: Cứ 15 trang viết tay thì sau khi gõ vào máy vi tính đem in được 9 trang. Tính tỉ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay.

Bài 1 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Sĩ số lớp 6A1 là 32 học sinh, trong đó có số học sinh học bơi là 24. Hãy tính tỉ số giữa số học sinh học bơi và sĩ số lớp.

Phương pháp:

Tỉ số của 2 số a và b là \( \frac{a}{b}\) hay a : b

Lời giải:

Bài 2 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm:

-0,72;     0,4;       -2,23.

Phương pháp:

Viết các số thập phân dưới dạng các phân số có mẫu là 100 rồi viết chúng dưới dạng tỉ số phần trăm.

Lời giải:

Các số thập phân được viết dưới dạng tỉ số phần trăm như sau:

−0,72 = −0,72 . 100% =−72%;

0,4 = 0,4 . 100% = 40%;

−2,23 = −2,23 . 100% = −223%.

Bài 3 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:

\(\frac{7}{{25}}\);    \( - \frac{{19}}{4}\);      \(\frac{{26}}{{65}}\).

Phương pháp:

Nhân cả tử và mẫu của các phân số với 100 và thêm kí hiệu % vào kết quả.

Lời giải:

Để viết các phân số dưới dạng tỉ số phần trăm, ta làm như sau:

Bước 1: Viết các phân số dưới dạng phân số có mẫu là 100.

Bước 2: Thêm kí hiệu % vào sau tử số của phân số mới.

Các phân số được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:


Bài 4 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

\( - 5\% \);         \( - 35\% ;\)              \(317\% \).

Phương pháp:

Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng phân số có mẫu là 100 rồi viết chúng dưới dạng số thập phân.

Lời giải:

Để viết các tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân, ta làm như sau:

Bước 1: Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng phân số có mẫu là 100.

Bước 2: Sau đó chuyển phân số có mẫu là 100 về số thập phân.

Các tỉ số phần trăm viết dưới dạng số thập phân là: 

Bài 5 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6A3 có tổng số 40 bạn, số học sinh giỏi là 8 bạn, học sinh khá là 20 bạn học sinh trung bình là 10 bạn, còn lại là học sinh yếu kém. Tinh tỉ số phần trăm học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu kém của lớp.

Phương pháp:

Để tỉnh tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả tìm được.

Lời giải:

Tỉ số phần trăm học sinh yếu kém của lớp là:

100% − 20% − 50% − 25% = 5%.

Vậy tỉ số phần trăm học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu kém của lớp lần lượt là  20%, 50%, 25%, 5%.

Bài 6 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Cứ 15 trang viết tay thì sau khi gõ vào máy vi tính đem in được 9 trang. Tính tỉ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay.

Phương pháp:

Để tỉnh tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả tìm được.

Lời giải:

Tỉ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay là: 

Cứ 15 trang viết tay thì sau khi gõ vào máy vi tính đem in được 9

Vậy tỉ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay là 60%.

Bài 7 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Một cửa hàng tháng Một có doanh thu là 500 triệu đồng, doanh thu của tháng Hai là 400 triệu đồng. Tính phần trăm tăng trưởng của tháng Hai so với tháng Một.

Phương pháp:

Để tỉnh tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả tìm được.

Lời giải:

Phần trăm tăng trưởng của tháng Hai so với tháng Một là:

\(\left( {\frac{{400.100}}{{500}}} \right)\%  = 80\% \).

Bài 8 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây dài khoảng 56 km, nhưng trên một bản đồ chỉ đo được 2,8 cm. Tìm tỉ lệ của bản đồ. 

Phương pháp:

Tỉ lệ bản đồ = độ dài trên bản đồ : độ dài thực tế

Lời giải:

Đổi 56 km = 5 600 000 cm.

Tỉ lệ của bản đồ là: 

Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây dài

Vậy tỉ lệ của bản đồ là 1 : 2 000 000.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan