Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 120, 121 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 120, 121 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 4. Bài 5 trang 121: Sản lượng gạo của Việt Nam từ 2007 đến 2017 được biểu diễn trong biểu đồ cột sau đây.

Bài 1 trang 120 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số quả mít trong vườn nhà các bạn Cúc, Hùng và Xuân được cho ở biểu đồ tranh sau:

 

Hãy cho biết số quả mít trong vườn nhà mỗi bạn.

Phương pháp:

Tính số quả mít trong vườn nhà các bạn Cúc, Hùng và Xuân biết mỗi biểu tượng cả quả mít  trên biểu đồ ứng với 10 quả thực tế, biểu tượng nửa quả mít trên biểu đồ ứng với 5 quả thực tế.

Lời giải:

Quan sát biểu đồ tranh ta thấy:

Số quả mít trong vườn nhà Cúc là: 4.10 = 40 (quả).

Số quả mít trong vườn nhà Hùng là: 3.10 + 5 = 35 (quả).

Số quả mít trong vườn nhà Xuân là: 7.10 = 70 (quả).

Bài 2 trang 120 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Kết quả điều tra về loại quả ưa thích nhất đối với một số bạn trong lớp được ghi lại trong bảng dưới đây:

 

a) Có bao nhiêu bạn đã tham gia trả lời?

b) Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu thị số lượng các bạn ưa thích mỗi loại quả.

Phương pháp:

a) Đếm số ô trên bảng .

b) Căn cứ vào bảng đã cho để lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ.

Lời giải:

a) Quan sát bảng và đếm, ta thấy có 30 bạn đã tham gia trả lời.

b) Bảng thống kê biểu thị số lượng các bạn ưa thích mỗi loại quả

Các loại quả

Chuối

Cam

Xoài

Khế

ổi

Số lượng

6

8

9

4

3

Biểu đồ tương ứng:

Bài 3 trang 120 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tuổi của các bạn đến dự sinh nhật của bạn Mai được ghi lại như sau:

 

a) Hãy lập bảng thống kê cho các dữ liệu trên.

b) Khách có tuổi nào là nhiều nhất?

Phương pháp:

Dựa vào dữ liệu đề bài cho lập bảng thống kê và rút ra nhận xét xem khách có tuổi nào là nhiều nhất

Lời giải:

a) Bảng thống kê các dữ liệu 

Tuổi của các bạn

10

11

12

13

14

15

Số lượng

1

3

5

1

1

1

b) Khách đến có tuổi 12 là nhiều nhất với 5 bạn.

Bài 4 trang 120 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tình hình sản xuất của một phân xưởng lắp ráp xe ô tô trong một tuần được biểu diễn trong biểu đồ sau:

 

Hãy nêu những thông tin mà em nhận được từ biểu đồ tranh này.

Phương pháp:

- Dựa vào biểu đồ tính số xe phân xưởng sản xuất được qua các ngày sau đó rút ra nhận xét về:

+ Tổng số xe phân xưởng sản xuất được.

+ Ngày phân xưởng sản xuất được nhiều xe nhất

+ Ngày phân xưởng sản xuất được ít xe nhất

Lời giải:

Thông tin nhận được biểu đồ này là:

Thứ hai phân xưởng lắp ráp được 60 chiếc xe ô tô;

Thứ ba phân xưởng lắp ráp được 70 chiếc xe ô tô;

Thứ tư phân xường lắp ráp được 35 chiếc xe ô tô;

Thứ năm phân xường lắp ráp được 85 chiếc xe ô tô;

Thứ sáu phân xưởng lắp ráp được 60 chiếc xe ô tô;

Thứ bảy phân xưởng lắp ráp được 55 chiếc xe ô tô.

Bài 5 trang 121 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Sản lượng gạo của Việt Nam từ 2007 đến 2017 được biểu diễn trong biểu đồ cột sau đây.


a) Hãy đọc thông tin từ biểu đồ trên và lập bảng thống kê tương ứng.

b) Cho biết năm nào sản lượng gạo cao nhất, năm nào thấp nhất?

Phương pháp:

- Quan sát biểu đồ để lập bảng thống kê năm nào sản lượng gạo cao nhất, năm nào thấp nhất?

- Dựa vào biểu đồ nhận xét

Lời giải:

a) Bảng thống kê tương ứng:

Năm

Số lượng gạo (triệu tấn)

2007

4,53

2008

4,68

2009

6,05

2010

6,75

2011

7,13

2012

7,72

2013

6,68

2014

6,32

2015

6,57

2016

4,89

2017

5,77

 b) Năm 2012 sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất (7,72 triệu tấn), năm 2007 sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất (4,53 triệu tấn).

Bài 6 trang 121 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Điểm thi học kì 1 và học kì 2 của bạn Hùng đối với các môn thể tập trung được ghi lại trong bảng sau:

 

Hãy vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn số liệu của bảng trên và trả lời các câu hỏi sau:

a) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ nhiều nhất?

b) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ ít nhất?

c) Có môn học nào Hùng có điểm thi giảm đi hay không?

Phương pháp:

- Vẽ biểu đồ rồi nhận xét

- Môn Hùng tiến bộ nhiều nhất là môn có chiều dài cột đỏ cao hơn cột xanh nhiều nhất

- Môn Hùng tiến bộ ít nhất là môn có chiều dài cột đỏ cao hơn cột xanh ít  nhất

- Môn Hùng có điểm thi giảm đi là môn có chiều dài cột xanh cao hơn cột đỏ.

Lời giải:

Biểu đồ cột kép biểu diễn như sau:

a) Môn khoa học tự nhiên Hùng đạt được tiến bộ nhiều nhất.

b) Môn Ngữ văn Hùng đạt được tiến bộ ít nhất.

c) Có môn Ngoại ngữ 1 điểm thi Hùng có điểm bị giảm đi từ 7 xuống 5.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan