Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 36, 37 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 36, 37 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 2. Các phép tính với số thập phân. Bài 4 trang 37: Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 31,21 cm và chiều rộng 22,52 cm.

Bài 1 trang 36 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau:

a) 32 - (-1,6);

b) (-0,5) . 1,23;

c) (-2,3) + (-7,7);

d) 0,325 - 3,21.

Phương pháp:

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân các số thập phân.

Lời giải:

a) 32  (1,6) = 33 + 1,6 = 33,6;               

b) (0,5) . 1,23 = −(0,5 . 1,23) = 0,615;

c) (2,3) + (7,7) = −(2,3 + 7,7) = 10;

 d) 0,325  3,21 = −(3,21 − 0,325) = 2,885.

Bài 2 trang 36 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Thực hiện phép tính:

a) (-8,4). 3,2;     b) 3,176 - (2,104 +1,18);  

c) (2,89 - 8,075) + 3,14.

Phương pháp:

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) (8,4) . 3,2 = (8,4 . 3,2) = 26,88;

b) 3,176  (2,104 + 1,18) 

Cách 1: Thực hiện phép tính theo thứ tự trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

3,176  (2,104 + 1,18) 

= 3,176  3,284 

0,108.     

Cách 2: Áp dụng quy tắc bỏ ngoặc rồi thực hiện phép tính.

3,176  (2,104 + 1,18) 

= 3,176  2,104 − 1,18

= 1,072  − 1,18

0,108.

c) (2,89  8,075) + 3,14 

= (2,89) + 8,075 + 3,14 

= 5,185 + 3,14 

= 8,325.

Bài 3 trang 37 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Tính bằng cách hợp lí:

a) (-4,5) + 3,6 +4,5 + (-3,6);

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9;

c) (- 3,6). 5,4 + 5,4.(- 6,4).

Phương pháp:

- Nhóm thành các tổng hai số đối nhau

- Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Lời giải:

a) (4,5) + 3,6 + 4,5 + (3,6)

= (4,5) + 4,5 + 3,6 + (3,6) (Tính chất giao hoán)

=  [(4,5) + 4,5] + [3,6 + (3,6)] (Tính chất kết hợp)

= 0 + 0 = 0.

b) 2,1 + 4,2 + (7,9) + (2,1) + 7,9

= 2,1 + (2,1) + (7,9) + 7,9 + 4,2 (Tính chất giao hoán)

= [2,1 + (2,1)] + [(7,9) + 7,9] + 4,2 (Tính chất kết hợp)

= 0 + 0 + 4,2 

= 4,2.

c) (3,6) . 5,4 + 5,4 . (6,4)

= 5,4. [(3,6) + (6,4)] (Tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng)

= 5,4 . (10)

−(5,4 . 10) 

= 54.

Bài 4 trang 37 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 31,21 cm và chiều rộng 22,52 cm.

Phương pháp:

Diện tích của hình chữ nhật = chiều dài . chiều rộng.

Lời giải:

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

 31,21 .  22,52 = 702,8492 (cm2)

Vậy diện tích của hình chữ nhật là 702,8492 cm2.

Bài 5 trang 37 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Khối lượng vitamin C trung bình trong một quả ớt chuông là 0,135 g, còn trong một quả cam là 0,045 g. Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp bao nhiêu lần trong quả cam?

Phương pháp:

Lấy khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông chia cho khối lượng lượng vitamin C trong quả cam.

Lời giải:

Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp số lần trong quả cam là:

0,135 : 0,045 = 135 : 45 = 3 (lần).

Vậy khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp 3 lần trong quả cam.

Bài 6 trang 37 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức C = \(2\pi R\) với \(\pi \) = 3,142.

Phương pháp:

Áp dụng công thức C = \(2\pi R\).

Lời giải:

Chu vi của hình tròn đó là:

C = 2πR = 2 . 3,142 . 1,25 = 7,855 (m).

Vậy hình tròn có bán kính R = 1,25 m có chu vi là 7,855 m.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan