Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 67, 68 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 67, 68 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 7. Bài 6 trang 68: Tìm dụng cụ học tập có tính đối xứng.

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Quan sát các chữ cái HANOI và xác định đúng, sai cho các phát biểu sau:

a) Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.

b) Chữ A là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

c) Chữ N là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng.

d) Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm có tâm đối xứng.

e) Chữ I là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

Phương pháp:

+ Nếu có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau. Những hình như thế là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

+ Những hình có một điểm O sao cho khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay) thì được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải:

a) Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng là phát biểu đúng.

Trục đối xứng và tâm đối xứng của chữ H được biểu diễn như hình vẽ.

b) Chữ A là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng là phát biểu đúng.

Trục đối xứng của chữ A được biểu diễn như hình vẽ.

c) Chữ N là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng là phát biểu sai. Vì chữ N không có trục đối xứng và có tâm đối xứng.

Trục đối xứng của chữ N được biểu diễn như hình vẽ.

d) Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng là phát biểu đúng.

Trục đối xứng và tâm đối xứng của chữ O được biểu diễn như hình vẽ.

e) Chữ I là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng là phát biểu sai.

Vì chữ I là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

Trục đối xứng và tâm đối xứng của chữ I được biểu diễn như hình vẽ.

Vậy trong các phát biểu trên, các phát biểu a), b), d) đúng. Phát biểu c), e) sai.

Bài tập tự luận

Bài 1 trang 68 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Các đường nét đứt ở mỗi hình bên dưới có phải là trục đối xứng không?

Phương pháp:

Trục đối xứng (nếu có) của một hình là đường thẳng chia hình thành hai phần, mà hai phần đó phải chồng khít lên nhau.

Lời giải:

- Hình a) có đường nét đứt là trục đối xứng. Vì khi gấp hình theo đường nét đứt thì được hai nửa hình chồng khít lên nhau.

- Hình b) có đường nét đứt không phải là trục đối xứng. Vì khi gấp hình theo đường nét đứt thì được hai nửa hình không chồng khít lên nhau.

- Hình c) có đường nét đứt không phải là trục đối xứng. Vì khi gấp hình theo đường nét đứt thì được hai nửa hình không chồng khít lên nhau.

- Hình d) có đường nét đứt là trục đối xứng. Vì khi gấp hình theo đường nét đứt thì được hai nửa hình chồng khít lên nhau.

Bài 2 trang 68 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu được nhận đường nét đứt là trục đối xứng.

Phương pháp:

Trục đối xứng (nếu có) của một hình là đường thẳng chia hình thành hai phần, mà hai phần đó phải chồng khít lên nhau.

Lời giải:

a) 

Bước 1: Chọn một ô vuông bất kỳ trên hình. Giả sử ta chọn ô vuông số 1 (như hình vẽ).

Bước 2: Tìm ô vuông đối xứng với ô vuông số 1 qua đường nét đứt rồi tô màu ô vuông đó (như hình vẽ).

Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu

Bước 3: Tiếp tục tô màu các ô vuông đối xứng với ô vuông ở nửa hình bên trái qua đường nét đứt, ta được hình mới nhận đường nét đứt làm trục đối xứng (như hình vẽ).

Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu

b) 

Bước 1: Chọn một ô vuông bất kỳ trên hình. Giả sử ta chọn ô vuông số 1 (như hình vẽ).

Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu

Bước 2: Tìm ô vuông đối xứng với ô vuông số 1 qua đường nét đứt rồi tô màu ô vuông đó (như hình vẽ).

Bước 3: Tiếp tục tô màu các ô vuông đối xứng với ô vuông ở nửa hình bên trái qua đường nét đứt, ta được hình mới nhận đường nét đứt làm trục đối xứng (như hình vẽ).

c)  

Bước 1: Chọn một ô vuông bất kỳ trên hình. Giả sử ta chọn ô vuông số 1 (như hình vẽ).

Bước 2: Tìm ô vuông đối xứng với ô vuông số 1 qua đường nét đứt rồi tô màu ô vuông đó (như hình vẽ).

 

Bước 3: Tiếp tục tô màu các ô vuông đối xứng với ô vuông ở nửa hình bên trái qua đường nét đứt, ta được hình mới nhận đường nét đứt làm trục đối xứng (như hình vẽ).

d) 

Bước 1: Chọn một ô vuông bất kỳ trên hình. Giả sử ta chọn ô vuông số 1 (như hình vẽ).

Bước 2: Tìm ô vuông đối xứng với ô vuông số 1 qua đường nét đứt rồi tô màu ô vuông đó (như hình vẽ).

Bước 3: Tiếp tục tô màu các ô vuông đối xứng với ô vuông ở nửa hình bên trái qua đường nét đứt, ta được hình mới nhận đường nét đứt làm trục đối xứng (như hình vẽ).

 

Bài 3 trang 68 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hình nào vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng?

Phương pháp:

Tâm đối xứng (nếu có) của một hình là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Trục đối xứng (nếu có) của một hình là đường thẳng chia hình thành hai phần, mà hai phần đó phải chồng khít lên nhau.

Lời giải:

Hình a) vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Hình b) có trục đối xứng và không có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Hình c) không có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

Vậy hình a) có tâm đối xứng, hình a) vừa có trục vừa có tâm đối xứng.

Bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Phương pháp:

Tâm đối xứng (nếu có) của một hình là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Trục đối xứng (nếu có) của một hình là đường thẳng chia hình thành hai phần, mà hai phần đó phải chồng khít lên nhau.

Lời giải:

Hình a) có trục đối xứng (như hình vẽ).

Hình b) không có trục đối xứng.

Hình c) có trục đối xứng (như hình vẽ).

Hình d) có trục đối xứng (như hình vẽ).

Vậy hình a), hình c) và hình d) có trục đối xứng.

Bài 5 trang 68 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Toán vui. Hai bạn Na và Toàn đứng đối diện nhau trên nền đất, ở giữa họ có một dãy các số và dấu cộng như hình dưới đây. Do vị trí nhìn khác nhau nên hai bạn thấy hai dãy các phép tính khác nhau.

Hãy tìm cách điền hai chữ số vào hai ô trống để kết quả tính của hai bạn Na và Toàn bằng nhau.

Em nhận xét gì về hình ảnh mà hai bạn quan sát được?

Phương pháp:

+) Hãy tìm cách điền hai chữ số vào hai ô trống để kết quả tính của hai bạn Na và Toàn bằng nhau.

+) Nhận xét mối liên hệ giữa các chữ số mà 2 bạn quan sát được.

Lời giải:

Bài 6 trang 68 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Tìm dụng cụ học tập có tính đối xứng.

Phương pháp:

Em tìm các dụng cụ học tập có tâm đối xứng hoặc trục đối xứng.

Lời giải:

Những dụng cụ học tập có tính đối xứng.

Ví dụ:

Thước kẻ có trục đối xứng (không tính những khoảng cách ghi trên thân thước).

 

 - Quyển vở có trục đối xứng.

- Bút máy có trục đối xứng (không tính các chữ ghi trên thân bút).

Bút chì có trục đối xứng (không tính các chữ ghi trên thân bút).

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan