Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 61 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 61 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên. Bài 5 trang 61: Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày.

Bài 1 trang 61 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Hình hai chiếc lá và hình bông hoa sau đây, hình nào có trục đối xứng?

Phương pháp:

Có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Những hình như thế là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

Lời giải:

Hình a) có trục đối xứng (như hình vẽ).

Hình b) không có trục đối xứng.

Hình c) không có trục đối xứng.

Bài 2 trang 61 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Hình con công và hình bông hoa sau đây, hình nào có tâm đối xứng?

Phương pháp:

Tâm đối xứng (nếu có) của một hình là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Lời giải:

Hình a) không có tâm đối xứng.

Hình b) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Bài 3 trang 61 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng (có trục đối xứng hoặc có tâm đối xứng).

Phương pháp:

Em có thể tự chụp hoặc lấy ảnh trên internet, sách, báo.

Lời giải:

- Biển báo giao thông (biển báo cấm đi ngược chiều) có trục đối xứng.

- Viên gạch hoa vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

Cái xô đựng nước có trục đối xứng.

 

Bài 4 trang 61 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Nêu một số hình có tính đối xứng trong hình học.

Phương pháp:

Các đa giác đều có số cạnh chẵn là các hình có tính đối xứng…

Lời giải: 

Một số hình có tính đối xứng trong hình học như: hình vuông, hình tròn, hình tam giác đều, hình bình hành, hình thoi….

- Hình tròn vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

- Hình vuông vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

- Hình tam giác đều có trục đối xứng, không có tâm đối xứng.

- Hình bình hành có tâm đối xứng, không có trục đối xứng.

- Hình thoi vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

Hình minh họa:

- Hình tròn:

- Hình vuông:

- Hình tam giác đều:

- Hình bình hành:

- Hình thoi:

Bài 5 trang 61 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày.

Phương pháp:

Em có thể tự chụp hoặc lấy ảnh trên internet, sách, báo.

Lời giải:

Một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày.

Ví dụ:

- Cái thìa có trục đối xứng, không có tâm đối xứng.

 

 

- Cái đĩa vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

- Cái bảng vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan