Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 108, 109 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 108, 109 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 3. Biểu đồ tranh. Bài 1 trang 108: Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số máy cày của 5 xã.

Bài 1 trang 108 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số máy cày của 5 xã.

 

a) Xã nảo có ít máy cày nhất?

b) Xã nào có nhiều máy cày nhất?

c) Xã A có nhiều hơn xã E bao nhiêu máy cày?

d) Tổng số máy cày của cả 5 xã là bao nhiêu? 

Phương pháp:

Đếm số biểu tượng máy cày để suy số máy cày của các xã (mỗi biểu tượng ứng với 10 máy cày), từ đó trả lời các câu hỏi.

Lời giải:

Quan sát biểu đồ và thực hiện tính, ta có: 

- Xã A có 10.5 = 50 máy cày.

- Xã B có 4.10 + 5 = 45 máy cày.

- Xã C có 2.10 + 5 = 25 máy cày.

- Xã D có 4.10 = 40 máy cày.

- Xã E có 10 + 5 = 15 máy cày.

a) Xã E có ít máy cày nhất.

b) Xã A có nhiều máy cày nhất.

c) Xã A có nhiều hơn xã E số máy cày là: 50 – 15 = 35 (máy cày).

d) Tổng số máy của 5 xã là: 50 + 45 + 25 + 40 + 15 = 175 (máy cày).

Bài 2 trang 108 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số học sinh nữ của các lớp khối 6 trường THCS Hoàng Việt.

 

Em hãy quan sát biểu đồ tranh ở trên và trả lời các câu hỏi sau đây:

a) Lớp nào có ít học sinh nữ nhất?

b) Có phải lớp 6A4 có nhiều học sinh nữ hơn lớp 6A5 không?

c) Lớp 6A6 có bao nhiêu học sinh nữ?

d) Tổng số học sinh nữ của các lớp khối 6 là bao nhiêu? 

Phương pháp:

Đếm số biểu tượng để tính số HS nữ của mỗi lớp (mỗi biểu tượng ứng với 10 HS nữ), rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Theo biểu đồ tranh ta có:

- Số học sinh nữ của lớp 6A1 là: 10.2 = 20 (học sinh).

- Số học sinh nữ của lớp 6A2 là: 10.3 = 30 (học sinh).

- Số học sinh nữ của lớp 6A3 là: 10 (học sinh).

- Số học sinh nữ của lớp 6A4 là: 10.2 = 20 (học sinh).

- Số học sinh nữ của lớp 6A5 là: 10.3 = 30 (học sinh).

- Số học sinh nữ của lớp 6A6 là 10.2 = 20 (học sinh).

a) Lớp 6A3 có ít học sinh nữ nhất (10 học sinh).

b) Không. Lớp 6A5 có 30 học sinh nữ, lớp 6A4 có 20 học sinh nữ. Do đó Lớp 6A4 có ít học sinh nữ hơn lớp 6A5.

c) Lớp 6A6 có 20 học sinh nữ.

d) Tổng số học sinh nữ của các lớp khối 6 là: 20 + 30 + 10 + 20 + 30 + 20 = 130 (học sinh).

Bài 3 trang 109 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Phương pháp:

Quan sát số xe bán được ở mỗi năm, mỗi biểu tượng hình tròn đại diện cho 10 xe, nửa biểu tượng hình tròn đại diện cho 5 xe từ đó vẽ biểu đồ tranh.

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu ta có được biểu đồ tranh sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan