Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức trang 90 - Bài 70 tiết 1

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức. Đặt tính rồi tính. Mỗi lần may quần áo đồng phục cho công nhân, xưởng may dùng hết 12 150 m vải. Hỏi 3 lần may như vậy, xưởng may đã dùng hết bao nhiêu mét vải?

Bài 1 trang 90 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính.

Phương pháp:

Nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 2 trang 90 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

a) 13 081 x 7                         

b) 24 170 x 4

Phương pháp:

- Viết phép tính nhân sao cho thừa số thứ hai thẳng hàng với chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất.

- Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 3 trang 90 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đ, S?

Phương pháp:

Thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái rồi kiểm tra kết

quả để điền Đ hoặc S.

Lời giải:

Phép tính đúng là:

Bài 4 trang 90 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mỗi lần may quần áo đồng phục cho công nhân, xưởng may dùng hết 12 150 m vải. Hỏi 3 lần may như vậy, xưởng may đã

dùng hết bao nhiêu mét vải?

Phương pháp:

Số m vải dùng trong 3 lần may = số m vải dùng trong một lần may x 3.

Lời giải:

3 lần may như vậy, xưởng may đã dùng hết số mét vải là:

12 150 × 3 = 36 450 (m)

Đáp số: 36 450m

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan