Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức trang 91 - Bài 70 tiết 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức. Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Hiện tại trong kho còn 8 000 l dầu. Người ta đã chuyển thêm dầu vào kho 3 lần, mỗi lần 1 400 l dầu. Hỏi sau khi chuyển, trong kho có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 1 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

12 107 x 8                                          

14 019 x 5                                          

13 109 x 7

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho thừa số thứ hai thẳng hàng với chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất.

- Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 2 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm.

a) 12 000 x 8 = ..........................

b) 13 000 x 7 = ..........................

c) 24 000 x 4 = ..........................

d) 15 000 x 6 = ..........................

Phương pháp:

12 000 x 8 = ?

Nhẩm: 12 nghìn x 8 = 96 nghìn

            12 000 x 8 = 96 000

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải:

a) 12 000 x 8 = 96 000

b) 13 000 x 7 = 91 000

c) 24 000 x 4 = 96 000

d) 15 000 x 6 = 90 000

Bài 3 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Thực hiện tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 4 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Hiện tại trong kho còn 8 000 $\ell $ dầu. Người ta đã chuyển thêm dầu vào kho 3 lần, mỗi lần 1 400 $\ell $ dầu. Hỏi sau

khi chuyển, trong kho có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp:

Bước 1: Số lít dầu chuyển thêm vào kho= số lít dầu mỗi lần chuyển x 3

Bước 2: Số lít dầu trong kho = số lít dầu còn trong kho + số lít dầu chuyển thêm

Lời giải:

Người ta đã chuyển thêm dầu vào kho số lít dầu là:

1 400 × 3 = 4 200 (l)

Sau khi chuyển, trong kho có tất cả số lít dầu là:

8 000 + 4 200 = 12 200 (l)

Đáp số: 12 200 l

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan