Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Looking back Unit 6 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Looking back Unit 6 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 68. 4. Read the passage and fill in the gaps with prepositions of time or place.

Vocabulary

1. Find the words and phrases from this unit that match these definitions trang 68 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Tìm các từ và cụm từ từ đơn vị này phù hợp với các định nghĩa này.)

1. known by many people

2. buildings, services, equipment, etc. at a school

3. an exam taken to enter a school

4. intelligent and / or talented students 

5. extra activities that students do at school 

Lời giải: 

1. known by many people = well-known

(được biết bởi rất nhiều người = nổi tiếng)

2. buildings, services, equipment, etc. at a school = school facilities

(các tòa nhà, dịch vụ, thiết bị, ... tại một trường học = cơ sở vật chất trường học)

3. an exam taken to enter a school = entrance examination

(một kỳ thi được thực hiện để vào một trường học = bài kiểm tra đầu vào)

4. intelligent and / or talented students = gifted students

(học sinh thông minh và / hoặc tài năng = học sinh năng khiếu)

5. extra activities that students do at school = outdoor activities

(các hoạt động phụ mà học sinh làm ở trường = hoạt động ngoài trời)

2. Complete the sentences with the words and phrases in 1 trang 68 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong 1.)

1. The school is free for __________who pass some exams.

2. The students in the school find ________ useful and enjoyable.

3. Chu Van An Lower Secondary School is famous for its intelligent students and modern ________.

4. Students have to pass a difficult ________ to attend that school.

5. The most ________ teacher of Van Mieu - Quoc Tu Giam was Chu Van An.

Lời giải:

1- gifted students

2- outdoor activities

3-facilities

4- entrance exam

5- popular

 

Hướng dẫn dịch:

1. Trường học này miễn phí với những học sinh gioir vượt qua một số kì thi

2. Học sinh ở trường cảm thấy những hoạt động ngoại khóa có ích và đáng tận hưởng

3. Trường THCS Chu Văn An nổi tiếng vì học sinh ở đó rất thông minh và có cơ sở vật chất hiện đại

4. Học sinh phải vượt qua một kì thi đầu vào rất khó để tham 

5. Giáo viên nổi tiếng nhất ở Văn Miếu Quốc Tử Giám là Chu Văn An 

Grammar

3. Complete the sentences with appropriate prepositions of place or time trang 68 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành các câu với giới từ chỉ địa điểm hoặc thời gian thích hợp.)

1. The members of the club clean the school playground ________Saturday mornings.

2. The students have to sit for the final exam________ June. 

3. Chu Van An Lower Secondary School is one of the most famous school ________Ha Noi. 

4. The school canteen is ________the second floor. 

5. Which subjects do you like to study ________school? 

Lời giải:

       1- on       

       2-in

      3-in

      4- on

       5- at

 

Hướng dẫn dịch:

1. Các thành viên của câu lạc bộ quét sân chơi vào mỗi sáng thứ bảy

2. Học sinh phải thi cuối kì vào tháng sáu

3. Trường THCS Chu Văn An là một trong những trường nổi tiếng nhất ở Hà Nội

4. Căng tin của trường nằm ở tầng 2

5. Bạn thích học môn học nào ở trường vậy?

4. Read the passage and fill in the gaps with prepositions of time or place trang 68 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống bằng giới từ chỉ thời gian hoặc địa điểm.)

Tom is a student (1) ____a private school in the suburbs of Manchester. He lives with his parents (2) ____a small house near his school. He usually studies at school (3) ____ the mornings. (4) ____Monday and Thursday afternoons, he joins different outdoor activities with his schoolmates. He sings (5) _____the Little Bees' Club on Tuesdays and Fridays. He goes to the cinema with his friends (6) _____the weekend. He finds his studies and outdoor activities enjoyable. 

Lời giải:

      1. in          2. in              3. in
      4. On       5. at     6. on       

Tom là học sinh tại một trường tư thục ở ngoại ô Manchester. Cậy ấy sống với bố mẹ trong một ngôi nhà nhỏ gần trường học của cậu ấy. cậu ấy thường học ở trường vào các buổi sáng.  Vào các buổi chiều thứ Hai và thứ Năm, cậu ấy tham gia các hoạt động ngoài trời khác nhau với các bạn cùng trường. Cậu ấy hát  tại Little Bees 'Club vào thứ Ba và thứ Sáu. Cậu ấy đi xem phim với bạn bè của mình vào cuối tuần. Cậu ấy thấy việc học và các hoạt động ngoài trời của mình rất thú vị.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan