Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập bài đọc 1 trang 3, 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 3, câu 2 trang 4 vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều phần luyện tập bài đọc 1 - làm việc thật là vui. Tưởng tượng mỗi từ ngữ dưới đây là một hành khách. Hãy xếp mỗi hành khách vào toa tàu hợp lý.

Câu 1 trang 3 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tưởng tượng mỗi từ ngữ dưới đây là một hành khách. Hãy xếp mỗi hành khách vào toa tàu hợp lý.

Trả lời:

- Người: em, mẹ

- Vật: đồng hồ, hoa, nhà, rau, trời, (quả) vải.

- Con vật: gà, tu hú, chim, sâu

- Thời gian: ngày, giờ, phút.

Câu 2 trang 4 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết thêm các từ ngữ ngoài bài đọc chỉ người, vật, con vật, thời gian:

- Người:

- Vật:

- Con vật:

- Thời gian:

Trả lời:

- Người: bố, ông, bà, cô, dì, chú, bác

- Vật: quyển sách, bàn học, khăn mặt, điện thoại, cái bút, thước kẻ

- Con vật: mèo, chó, trâu, hổ

- Thời gian: giây, tháng, năm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan