Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Project Unit 10 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Project Unit 10 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 113. 1. Below are some tips about how students can save energy at school

1. Below are some tips about how students can save energy at school. In groups, discuss which ones can be applied in your school trang 113 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Dưới đây là một số mẹo nhỏ về cách học sinh có thể tiết kiệm năng lượng ở trường. Trong nhóm, thảo luận xem những cái nào có thể được áp dụng trong trường học của bạn)

Hướng dẫn dịch:

Một số mẹo để tiết kiệm năng lượng ở trường:

- Tắt đèn khi bạn rời khỏi lớp học.

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

- Không để phòng học quá nóng hoặc quá lạnh.

- Kiểm tra xem không có vòi nào của bạn xung quanh trường đang nhỏ giọt.

2. Work in groups. Discuss some tips about how to save energy in your school. Then make a poster and present it to your class trang 113 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc nhóm. Thảo luận một số mẹo về cách tiết kiệm năng lượng trong trường học của bạn. Sau đó làm một tấm áp phích và trình bày nó trước lớp của bạn.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan