Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Project Unit 11 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Project Unit 11 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 123. 2. Draw your means of transport

1. Imagine a future means of transport you would like to see in the future. Use these questions to think about it trang 123 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hãy tưởng tượng một phương tiện giao thông tương lai mà bạn muốn nhìn thấy trong tương lai. Sử dụng những câu hỏi sau để suy nghĩ về nó:)

- What is the name of the means of transport?

- What road system does it run on?

- What kind of energy does it use?

- How many passengers can it carry?

- What are some of its advantages?

Hướng dẫn dịch:

- Tên phương tiện giao thông là gì?

- Hệ thống đường bộ chạy trên đường nào?

- Nó sử dụng loại năng lượng nào?

- Nó có thể chở bao nhiêu hành khách?

- Một số ưu điểm của nó là gì?

2. Draw your means of transport (Vẽ phương tiện giao thông của bạn)

3. Present it to the class (Trình bày trước lớp)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan