Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Project Unit 4 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Project Unit 4 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 49. 3. Make a similar invitation and present it to the class.

1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the event (the time, place, show …)  trang 49 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào thư mời bên dưới. Nói về sự kiện (thời gian, địa điểm, chương trình…).)

Lời giải: 

It is a traditional music night. It will take place on 10th Nov Saturday at 8pm. It is on 2nd floor, Town Hall. It has folk music, folk dance, drama and more

Hướng dẫn dịch:

Đó là một đêm nhạc truyền thống. Nó sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 10 tháng 11 lúc 8 giờ tối. Nó nằm trên tầng 2, Tòa thị chính. Nó có âm nhạc dân gian, múa dân gian, kịch và hơn thế nữa

2. Work in groups. Imagine that you are going to organise a music show. Decide on the following trang 49 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc nhóm. Hãy tưởng tượng rằng bạn sắp tổ chức một chương trình ca nhạc. Quyết định những điều sau)

- Name of the show (Tên chương trình)

- Time and place (Thời gian và địa điểm)

- Activities (Các hoạt động)

- …

Lời giải: 

- Name: Believe Tour

(Tên: Believe Tour)

- Time: 2 p.m, March 27th

(Thời gian: 2 giờ chiều ngày 27 tháng 3)

- Place: My Dinh Stadium

(Địa điểm: Sân vận động Mỹ Đình)

- Price Tickets: 150.000 VND

(Giá vé: 150000 đồng)

- Activities: Outdoor buffet, dramas, dance, songs …

(Các hoạt động: Tiệc buffet ngoài trời, kịch, nhảy, hát …)

- Guest: Son Tung MTP, Ha Anh Tuan, …

(Khách mời: Sơn Tùng MTP, Hà Anh Tuấn, …)

- Purpose: Donate money for street children.

(Mục đích: Quyên góp tiền cho trẻ em đường phố)

3. Make a similar invitation and present it to the class trang 49 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm thư mời tương tự và trình bày với cả lớp.)

Lời giải: 

The event is Believe Tour. It will take place at 2 p.m on March 27th at My Dinh Stadium. The special guests - Ha Anh Tuan, Son Tung MTP,… - will also participate this event. The ticket price will be 150,000 VND. At the event you can enjoy outdoor buffet, watch dramas, dance, sing songs …, and more. All the money from the event will be go to charity to help street children. 

Tạm dịch:

Sự kiện này là Believe Tour. Nó sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 27/3 tại sân vận động Mỹ Đình. Các khách mời đặc biệt - Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng MTP,… - cũng sẽ tham gia sự kiện này. Giá vé sẽ là 150.000đ. Tại sự kiện, bạn có thể thưởng thức tiệc buffet ngoài trời, xem phim kịch, khiêu vũ, hát hò…, v.v. Toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được dùng làm từ thiện để giúp đỡ trẻ em đường phố.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan