Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Project Unit 7 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Project Unit 7 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 79. 2 Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials

1. Find four traffic signs in your neighbourhood. Take pictures of them, or draw them.

(Tìm bốn biển báo giao thông trong khu phố của bạn. Chụp ảnh hoặc vẽ lại chúng.)

2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials.

(Làm một trong những biển báo giao thông này bằng bìa cứng hoặc các vật liệu khác.)

3. Show it to the class and say:

(Cho cả lớp xem và nói:)

- where you saw it. (nơi bạn đã thấy nó.)

- what it is. (nó là biển báo gì.)

- what it tells people to do / not to do, warns people about, or gives information about. (điều mà nó yêu cầu mọi người làm / không nên làm, cảnh báo mọi người hoặc cung cấp thông tin về vấn đề gì.)

Gợi ý:

I saw the “cycle lane” sign on my way to school. It means only people riding bikes are allowed in that area. 

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã nhìn thấy biển báo "làn đường dành cho xe đạp" trên đường đến trường. Có nghĩa là chỉ những người đi xe đạp mới được phép vào khu vực đó.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan