Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Project Unit 8 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Project Unit 8 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 91. 1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including

YOUR FAVOURITE FILM

 Work in groups. 

(Làm việc theo nhóm.)

1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including:

(Chọn một trong những bộ phim yêu thích của bạn và thiết kế áp phích cho bộ phim đó, bao gồm các thông tin sau:)

- name of the film (tên phim)

- type of film (thể loại phim)

- its director and main actors / actresses (đạo diễn và các nam diễn viên / nữ diễn viên chính)

- a short summary (tóm tắt ngắn nội dung phim)

- your overall opinion about the film (ý kiến chung của bạn về bộ phim)

- the showtime and cinema (thời gian chiếu và chiếu tại rạp chiếu phim nào)

- pictures or photos to illustrate the film (hình ảnh hoặc ảnh chụp để minh họa cho bộ phim)

Lời giải:

- Name of the film: Harry Potter and the Deathly Hollows – Part 2

- Type of film: fantasy

- Its director and main actors/ actresses: David Yates, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

- A short summary: Harry Potter And The Deathly Hallows 2 continues the adventures of Harry, Ron, and Hermione as they continue their quest to find and destroy the Horcruxes. Dark Lord, the magical item responsible for his immortality. However, when Voldemort finds out about their quest, the greatest battle begins and life as they know it will never be the same again

- The showtime and cinema: 10 p.m – CGV

- Pictures or photos to illustrate the film:

Hướng dẫn dịch:

- Tên phim: Harry Potter và bảo bối tử thần (phần 2)

- Loại phim: giả tưởng

- Đạo diễn và các diễn viên / nữ diễn viên chính: David Yates, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

- Tóm tắt ngắn gọn: Harry Potter Và Bảo bối Tử thần 2 tiếp tục cuộc phiêu lưu của Harry, Ron và Hermione khi họ tiếp tục hành trình tìm kiếm và tiêu diệt các Trường sinh linh giá. Chúa tể bóng tối, vật phẩm ma thuật chịu trách nhiệm cho sự bất tử của ông ta. Tuy nhiên, khi Voldemort phát hiện ra nhiệm vụ của họ, trận chiến vĩ đại nhất bắt đầu và cuộc sống như họ biết sẽ không bao giờ như cũ nữa.

- Giờ chiếu và rạp: 10h tối tại rạp CGV

- Tranh hoặc ảnh minh họa phim:

2. Organise them into an exhibition.

(Tổ chức thành một buổi triển lãm.)

3. Vote for the best poster.

(Bình chọn cho áp phích tốt nhất.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan