Reading + Reading quiz - Unit 8 trang 102 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 - Reading + Reading quiz

READING

3

4

5

 

READING QUIZ

1. Answer - Trả lời

6

 

Đáp án:

a) He is Flying Man

b) It is a plane

 

2. Answer. Write comple sentences - Trả lời. Viết câu đầy đủ

a) How is Flying Man traveling?

b) Where are Bi and Fifi going with Flying Man?

 

Đáp án:

a) He goes by plane

b) They are going to Ha Noi

 

3. Answer. - Trả lời

a) Where does the plane land?

b) What is in the plane with Bi, Fifi and Flying Man?

 

Đáp án:

a) It lands at the airport

b) It is a bag of mail

 

4. How do they travel to the food stall? Write the letter in your exercise book - Họ đi đến quầy dồ ăn bằng cách nào? Viết câu trả lời vào vở của bạn

7

 

Đáp án:

b) They go by bus

 

5. Answer. Write complete sentences - Trả lời. Viết câu đầy đủ

8

a) What is Bi doing?

b) What is Fifi doing?

 

Đáp án:

a) He is studying

b) It is sleeping

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan