Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 2 Unit 4 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 2 Unit 4 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 47. 4. Read the following letter and choose the correct answers.

Listening

1. Discuss the question below with a partner trang 47 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Thảo luận câu hỏi với bạn bè.)

  What do you know about street painting?

(Bạn biết gì về vẽ tranh đường phố?)

Lời giải:

Street painting is the performance art of rendering artistic designs on pavement such as streets, sidewalks, and town squares. 

Hướng dẫn dịch:

Vẽ tranh đường phố là nghệ thuật trình diễn thể hiện các thiết kế nghệ thuật trên vỉa hè như đường phố, vỉa hè và quảng trường thị trấn.

2. Listen to a man talking about street painting and tick () the words you hear trang 47 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe một người đàn ông nói về bức tranh đường phố và đánh dấu (✓) vào những từ bạn nghe được.)

1. artists ❑ (họa sĩ / nghệ sĩ)             

2. music ❑ (âm nhạc)               

3. painting ❑ (bức vẽ)

4. enjoy ❑ (thích / tận hưởng / thưởng thức)                   

5. museum ❑ (bảo tàng)

Lời giải:

       1. artists               2. painting             3. enjoy          

3. Listen to the passage again and choose the correct answers trang 47 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe lại đoạn văn và chọn đáp án đúng.)

1. Street painting began ______.

(Vẽ tranh đường phố bắt đầu...)

A. in the 16th century (vào thế kỉ 16)

B. in the 6th century (vào thế kỉ 6)

C. in 1994 (vào năm 1994)

2. At a street painting event, you can ______.

(Ở sự kiện vẽ tranh đường phố, bạn có thể...)

A. buy a painting (mua tranh vẽ)

B. talk to artists (trò chuyện với các họa sĩ)

C. become an artist (trở thành một họa sĩ)

3. The Lake Worth Street Painting Festival happens ______.

(Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth diễn ra...)

A. only sometimes (chỉ thi thoảng)

B. every month (mỗi tháng)

C. every year (mỗi năm)

4. About ______ artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival.

(Khoảng ... họa sĩ tham gia Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth.)

A. 100,000

B. 600

C. 60 

Lời giải:

     1-A      

     2-C

     3-C

     4-B

Nội dung bài nghe

Street painting - or street art - is an old type of art. In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to enjoy and take part in them. Many of them are free too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers. It is free for everyone. About 100,000 visitors come to enjoy it. About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery!

Hướng dẫn dịch:

Vẽ tranh đường phố - hay nghệ thuật đường phố - là một loại hình nghệ thuật lâu đời. Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên vỉa hè bằng phấn. Ngày nay, bạn có thể thấy các sự kiện vẽ tranh đường phố ở khắp mọi nơi. Chúng thu hút nhiều người đến thưởng thức và tham gia. Nhiều trong số chúng cũng miễn phí. Vì vậy, hãy tham gia và trở thành một nghệ sĩ của chính mình!

Một trong những sự kiện lớn nhất ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth. Nó bắt đầu vào năm 1994 và bây giờ diễn ra vào tháng Hai hàng năm với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ và tình nguyện viên. Nó miễn phí cho tất cả mọi người. Khoảng 100.000 lượt khách đến thưởng thức. Khoảng 600 nghệ sĩ làm việc trên vỉa hè để biến đường phố thành một phòng trưng bày nghệ thuật khổng lồ!

Writing

4. Read the following letter and choose the correct answers trang 47 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc bức thư sau và chọn câu trả lời đúng.)

28 Pham Van Dong Rd. Ha Noi

Nov 15, 20...

Hey Jack,

Let's go to see the water puppet show this Saturday night at 8 p.m. At the show, you can see how artists control the puppets on water. I'm sure you'll like it. It's at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. How about meeting at 7:45 outside the theatre? Let me know if you can make it.

Looking forward to seeing you there.

Best,

Chau 

1. This letter is from Chau to ___________.

(Bức thư này từ Châu gửi đến...)

A. a friend (một người bạn)

B. a teacher (một giáo viên)

C. an old man (một ông lão)

2. Chau writes this letter to ________.

(Châu viết bức thư này để...)

A. order Jack to perform a show (yêu cầu Jack trình diễn một tiết mục)

B. invite Jack to see a show (mời Jack đi xem một màn trình diễn)

C. make a complaint (đưa ra lời phàn nàn)

Lời giải:

     1-A         

     2-B

Hướng dẫn dịch:

28 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội

15 tháng 11, 20 ...

Này, Jack,

Hãy cùng đi xem múa rối nước vào tối thứ Bảy tuần này lúc 8 giờ tối nhé. Tại chương trình, bạn có thể xem cách các nghệ sĩ điều khiển các con rối trên mặt nước. Tôi chắc rằng bạn sẽ thích nó. Nó ở 57B đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Gặp nhau lúc 7:45 ngoài rạp nhé? Hãy cho tôi biết bạn có thể đến hay không nhé. Mong sẽ gặp bạn ở đó.

Thân ái,

Châu

5. Write a letter to invite someone to a street painting festival, using the following cues trang 47 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết thư mời ai đó đến Lễ hội vẽ tranh đường phố, sử dụng những gợi ý sau.)

- Event: Street Painting Festival

(Sự kiện: Lễ hội vẽ tranh đường phố)

- Start time: 9 o'clock, Sunday morning

(Thời gian bắt đầu: 9h, sáng Chủ nhật)

- Place: Central Rd.

(Địa điểm: Central Rd.)

- Activities: meeting street artists, drawing pictures on the street

(Hoạt động: gặp gỡ các họa sĩ đường phố, vẽ tranh trên đường phố)

- Time to meet: 8:45 

(Thời gian gặp nhau: 8:45)

Lời giải: 

28 Pham Van Dong Road, Hanoi

Hi Tim

Let’s go to Street Painting Festival this Sunday morning at 9 o’clock. It is on Central Rd. We will meet street artists drawing pictures on the street. I am sure you will like it. What about meeting at 8:45? 

Looking forward to seeing you there

Best

Hướng dẫn dịch:

28 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Chào Tim

Hãy đến Lễ hội vẽ tranh đường phố vào sáng Chủ nhật này lúc 9 giờ tối. Nó nằm trên đường Central. Chúng ta sẽ gặp những nghệ sĩ đường phố đang vẽ những bức tranh trên đường phố. Tôi chắc chắn bạn sẽ thích nó. Còn họp lúc 8:45 thì sao?

Nhìn về phía trước để nhìn thấy bạn ở đó

Thân ái

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan