Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 2 Unit 8 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 2 Unit 8 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 89. 3. Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below

Listening

1. Work in pairs. Discuss the following question trang 89 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau.)

What do you like / dislike about a comedy?

(Bạn thích / không thích điều gì ở một bộ phim hài?)

Lời giải: 

I like watching comedy. Because comedies are a perfect source of relaxation and enjoyment. All comedies give me an opportunity to look at humor in life and laugh at it. It's that laughter a joke or funny scene can bring, that helps a person get through their life.

(Tôi thích xem phim hài. Bởi vì phim hài là một nguồn thư giãn và thưởng thức hoàn hảo. Tất cả các bộ phim hài đều cho tôi cơ hội để nhìn vào sự hài hước trong cuộc sống và cười vì những điều đó. Đó là tiếng cười mà một trò đùa hoặc một cảnh hài hước có thể mang lại, giúp một người vượt qua cuộc sống của họ.)

2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to their conversation. Who stars in the film?  trang 89 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Mark và Hoa đang nói về bộ phim Naughty Twins. Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Ai đóng vai chính trong phim?)

Lời giải:
 
Linda Brown and Susan Smith

Nội dung bài nghe:

Hoa: Mark, what film did you see ast week?

Mark: Naughty Twins. It's a comedy and its director is Nancy Simon.

Hoa: I like Simon's films. Who stars in it?

Mark: Linda Brown and Susan Smith.

Hoa: They're well-known actresses. What is it about?

Mark: It's about two naughty girls. Although they are twins, they don't grow up together after their parents' marriage ends.

Hoa: What happens next?

Mark: The twins meet each other for the first time at a summer camp. They make a plan to bring their parents back together. And then many funny things happen.

Hoa: Did it receive good reviews?

Mark: Yes, most people say it's a must-see for young people because it's funny and moving. The acting and music are excellent, too.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: Mark, bạn đã xem phim gì trong tuần?

Mark: Cặp sinh đôi nghịch ngợm. Đó là một bộ phim hài và đạo diễn của nó là Nancy Simon.

Hoa: Tôi thích phim của Simon. Ai tham gia?

Mark: Linda Brown và Susan Smith.

Hoa: Họ là những nữ diễn viên nổi tiếng. Nó nói về cái gì?

Mark: Đó là về hai cô gái nghịch ngợm. Mặc dù là anh em sinh đôi nhưng họ không lớn lên cùng nhau sau khi cuộc hôn nhân của cha mẹ họ kết thúc.

Hoa: Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Mark: Cặp song sinh gặp nhau lần đầu tiên tại một trại hè. Họ thực hiện một kế hoạch để đưa cha mẹ của họ trở lại với nhau. Và sau đó nhiều điều hài hước xảy ra.

Hoa: Nó có nhận được đánh giá tốt không?

Mark: Đúng vậy, hầu hết mọi người đều nói đây là nơi không thể bỏ qua đối với những người trẻ tuổi vì nó vui nhộn và cảm động. Diễn xuất và âm nhạc cũng rất xuất sắc.

 3. Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below trang 89 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Nghe lại đoạn hội thoại. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây.)

1. Naughty Twins is a __________.

A. comedy

B. science fiction film

C. horror film 

2. The main characters are _________.

A. old classmates

B. twin brothers

C. twin sisters 

3. Where do the twins meet each other for the first time?

A. At a summer camp.

B. At a summer school.

C. At a hospital. 

4. People say Naughty Twins is a film that ________.

A. young people should see

B. young people shouldn't see

C. is shocking 

Lời giải:

  1. A      

   2. C

    3. A

    4. A

Hướng dẫn dịch:

1. Naughty Twins là một bộ phim hài.

2. Nhân vật chính là hai chị em sinh đôi.

3. Cặp song sinh gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? - Tại một trại hè.

4. Người ta nói “Song sinh nghịch ngợm” là một bộ phim mà các bạn trẻ nên xem.

Writing

4. Make notes about one of your favourite films trang 89 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Ghi chú về một trong những bộ phim yêu thích của bạn.)

Name of the film: _______

Type of film: _______ 

Its main actor(s) / actress(es) or director: _______

A short summary of the film: _______

Other features of the film (the acting, music, etc.): __________

Reviews about the film: _______

Lời giải:

Name of the film : Annabelle

(Tên phim: Annabelle)

Type of filmhorror 

(Thể loại phim: kinh dị)

Its main actor(s) / actress(es) or director  Annabelle as a porcelain doll, director John R. Leonetti 

(Các) nam / nữ diễn viên chính hoặc đạo diễn :Annabelle là con búp bê sứ, đạo diễn John R. Leonetti)

A short summary of the film : 

A husband and a wife have been happily married and expecting a child. Mia (the wife) has to stay at home until the baby is born. Then, one night, when her husband came home from work, he brought home a present for his  wife, which is a doll named Annabelle. Little do they know, the doll has been haunted and is now a sinister presence lurking around their home.

(Tóm tắt ngắn về bộ phim: Một người chồng và một người vợ đã kết hôn hạnh phúc và mong đợi một đứa con. Mia (người vợ) phải ở nhà cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Sau đó, vào một đêm, khi chồng cô đi làm về, anh mang về nhà một món quà cho vợ, đó là một con búp bê tên là Annabelle. Họ ít biết rằng, con búp bê đã bị ám và bây giờ là một sự hiện diện nham hiểm ẩn nấp xung quanh nhà của họ.)

Other features of the film (the acting, music, etc.) : brilliant acting, thrilling tone 

(Các đặc điểm khác của phim (diễn xuất, âm nhạc, v.v.): diễn xuất tuyệt vời, nhịp điệu lôi cuốn)

Reviews about the film : scary and intriguing 

(Nhận xét, đánh giá về bộ phim: đáng sợ và hấp dẫn)

5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4 trang 89 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về bộ phim yêu thích của bạn, sử dụng thông tin trong bài tập 4.)

Lời giải: 

My favourite film is Annabelle, a horror film directed by John R. Leonetti. It tells a story about a husband and a wife who have been happily married and expecting a child. Mia (the wife) has to stay at home until the baby is born. Then, one night, when her husband came home from work, he brought home a present for his wife, which is a doll named Annabelle. Little do they know, the doll has been haunted and is now a sinister presence lurking around their home. In general, the film is a great success due to its brilliant acting and thrilling tone. Many people say that the film is so scary and intriguing and a must-see for anyone who loves horror films.

(Bộ phim yêu thích của mình là Annabelle, một bộ phim kinh dị của đạo diễn John R. Leonetti. Nó kể câu chuyện về một người chồng và một người vợ đã kết hôn hạnh phúc và đang mong chờ một đứa con. Mia (người vợ) phải ở nhà cho đến khi đứa bé được sinh ra. Sau đó, vào một đêm, khi chồng cô đi làm về, anh mang về nhà một món quà cho vợ, đó là một con búp bê tên là Annabelle. Họ ít biết rằng, con búp bê đã bị ma ám và bây giờ là một sự hiện diện nham hiểm ẩn nấp xung quanh nhà của họ. Nhìn chung, bộ phim thành công rực rỡ nhờ diễn xuất xuất sắc và giai điệu ly kỳ. Nhiều người nói rằng bộ phim quá đáng sợ và hấp dẫn và là một bộ phim không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích thể loại phim kinh dị.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan