Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - trang 40 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 40 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1. Complete the following medal table of the ASEAN Para Games, using the appropriate words or numbers.

Hoàn thành bảng huy chương sau của ASEAN Para Games, sử dụng các từ hoặc số thích hợp.

a. Myanmar         b. Thailand (256)       c. (96)   

d. Philippines        e. (126)                     f. Thailand (130)

Đáp án:

1.f                2. d             3. b        

4. e              5. a             6. c

2. Work in pairs. Talk about two ASEAN Para Games, using the information in the medal table in 1.

Làm việc theo cặp. Nói về hai trò chơi Para Games của ASEAN, sử dụng thông tin trong bảng huy chương trong bài 1.

Example:

Student A:         When and where did the third ASEAN Para Games take place?

Student B:         It took place in 2005 in Philippines.

Student A:         Which country was first and which country was second?

Student B:         Thailand finished first with 139 gold medals. Viet Nam was second with 80 gold medals.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan