Writing - Unit 10 trang 77 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 10 phần Writing

D. WRITING

Study the information about the great panda below then write a paragraph describing the animal and suggest possible solutions to protect it from extinction.

[ Nghiên cứu thông tin về gấu trúc bên dưới sau đó viết một đoạn văn miêu tả loài động vật này và đề xuất giải pháp có thể để bảo vệ nó khỏi tuyệt chủng]

GREAT PANDA

HabitatBamboo forests in the mountains in central and western China

Population: Only about 600

Height: 1.2 to 1.5 m

Weight: 75 to 160 kg

Food: Bamboo

Life span: About 20 to 30 years 

Reason for decline: Habitat destruction and fur trading

Answer

The great panda or the panda is an endangered animal. It is found in bamboo forests in the mountains in central and western China. Nowadays, the panda population is estimated to be only 600. A panda is from 1.2 to 1.5 metre long and its weight is from 75 to 160 kilograms. Panda eats mainly bamboo and it can live trom 20 to 30 years. The panda population decreases due to the destruction of heir habitats and they are hunted for fur. China has tried hard to protect this beautiful animal from extinction. Wildlife reserves have been established to provide pandas with natural environment. Trading on panda fur is banned. The results have been encouraging and panda population is increasing again. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bài viết liên quan