Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 5 trang 42 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 5 phần Writing

D. WRITING

Exercise 1. Express these situations using conditional sentences type II.

[ Trình bày những tình huống sau đây sử dụng câu điều kiện loại 2]

1. John misses his favourite programmes. He should buy a video recorder.

John wouldn ’t miss his favourite programmes if he bought a video recorder.

2. Debra doesn’t have a car. She doesn’t go out in the evening.

3. They don’t read a lot. They can’t find the time.

4. He is overweight. He eats too much.

5. The room is cold. They leave the door open.

6. Her son doesn’t study hard. He hates school.

7. He is tired. He works twelve hours a day.

Answer

1. If Debra had a car, she would go out in the evening.

2. They would read a lot if they found the time.

3. He would not be overweight if he didn’t eat too much.

4. The room would not be cold if they didn’t leave the door open.

5. Her son would study hard if he didn’t hate school.

6. He would not be tired if he didn’t work twelve hours a day.

Exercise 2. Write a letter of about 150 words to your pen pal, telling him/her about the course and the university you've decided to send your application form. You may use the suggestions below to support your writing:

- name of the course

- name and location of the university

- reasons for your choice (school subjects that you are good at or interested in; scholarship available; reasonable tuition fee; job available after graduation; convenient location; ...)

[ Viết một lá thư khoảng 150 từ đến bạn tâm thư của em, kể cho bạn ấy nghe về khóa học và trường đại học mà em đã quyết định nộp hồ sơ vào. Em có thể sử dụng những đề nghị bên dưới để hỗ trợ bài viết

- tên khóa học

- tên và vị trí trường đại học

- những lý do cho bạn lựa chọn ( những môn học mà em giỏi và quan tâm, học bổng, học phí hợp lý, cơ hội việc làm sau khi ra trường, vị trí thuận tiện,...]

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan