Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Our house - Unit 6 trang 75 sách bài tập Tiếng Anh 6

Bình chọn:
3.6 trên 42 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6 - Our house

A. OUR HOUSE

                           What is this/ that?                           It is ___ ___

                           What are these/ those?                    They are ___

1. Write the questions and answers - Viết câu hỏi và câu trả lời

1

2

 

Đáp án:

c) What is that? It is a stool

d) What is this? It is a door

e) What are those? They are clocks

f) What are these? They are erasers

g) What is this? It is a pen

h) What is this? It is a picture

i) What is that? It is a hotel

 

2. Write sentences with There is/ There are - Viết câu với There is / There are

3

 

Đáp án:

b) are

c) There are two windows

d) There is a bookshelf

e) There is a clock

f) There is a lamp

g) There is a television

h) There are two stools

i) There is a table

j) There is a vase

k) There is a couch

l) There is a chair

 

3. Complete the sentences - Hoàn thành các câu sau

4

a) There is a house

b) There ... near the house

c) ... high trees near ...

d) ... a river ... trees

e) ... park ... the river

f) ... many trees and flowers in ...

g) ... a school near ...

h) ... in a school yard

 

Đáp án:

b) is a paddle

c) There are - a path

d) There is - among

e) There is a - near

f) There are - the park

g) There is - the park

h) There are some students

 

4. Rewrite the words - Viết lại các từ sau

Example: ohsue --> house

a) vreri                                 b) kapr

c) ilalgev                               d) osohlc

e) kale                                  f) theol

g) ticy                                   h) wont

i) rady

 

Đáp án:

a) river                                  b) park

c) village                                d) school

e) lake                                   f) hotel

g) city                                    h) town

i) yard 

 

5. Write the sentences - Viết câu

Example: lake / park              There is a lake near the park.

a)   house / river

b)   village / rice paddy

c)   school / bookstore

d)   hotel / park

e)   big trees / river 

 

Đáp án:

a) There is a house near the river

b) There is a village near the rice paddy

c) There is a school near the book store

d) There is a hotel near the park

e) There are big trees near the river

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan