Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 SGK Toán lớp 4 - Ôn tập các số đến 100 000

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 3, bài 4 trang 4 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Ôn tập các số đến 100 000. Bài 3. a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

Bài 1 trang 3 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số: 

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000 ; 37 000 ;  ... ;  ... ;  ... ;  41 000 ;  ... 

Phương pháp:

a) Quan sát ta thấy hai vạch cạnh nhau trên tia số hơn kém nhau 10 000 đơn vị.

b) Dãy số đã cho là dãy số tròn nghìn, hai số liền nhau hơn kém nhau 1000 đơn vị.

Lời giải:

a) 

b) 36000 ;  37000 ;  38000 ;  39000 ;  40000 ;  41000 ;  42000.

Bài 2 trang 3 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết theo mẫu:

Phương pháp:

Ta đọc (hoặc viết) các số tự nhiên theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 3 trang 3 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

    Mẫu:         8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b) Viết theo mẫu:

    Mẫu:         9000 + 200 + 30 + 2 = 9232

     7000 + 300 + 50 + 1                                   6000 + 200 + 3

     6000 + 200 + 30                                         5000 + 2

Phương pháp:

- Xác định giá trị của mỗi chữ số theo các hàng.

- Viết số đã dưới dưới dạng tổng tương tự như ví dụ mẫu.

Lời giải:

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 = 1

3082 = 3000 + 80 +2

7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

6000 + 200 + 3 = 6203

6000 + 200 + 30 = 6230

5000 + 2 = 5002

Bài 4 trang 4 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính chu vi các hình sau: 

Phương pháp:

Áp dụng cách tìm chu vi các hình:

- Chu vi hình tứ giác = Tổng độ dài 4 cạnh

- Chi vi hình chữ nhật = (Chiều dài + chiều rộng) x 2

- Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh x 4

Lời giải:

- Hình tứ giác ABCD có chu vi bằng: 6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

- Hình chữ nhật MNPQ có chu vi bằng: (4 + 8) x 2 = 24 (cm)

- Hình vuông GHIK có chu vi bằng: 5 x 4 = 20 (cm)

Đáp số: 17 cm, 24 cm, 20 cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan