Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1 trang 38 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 38 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho biểu thức \(P = \dfrac{{3\cos a + 4\sin a}}{{\cos a + \sin a}}.\)

a) Với góc \(a\) nào thì biểu thức không xác định ?

b) Tìm giá trị của \(P\) biết \(\tan a =  - 2\).

Giải

a) Biểu thức không xác định khi \({\cos a + \sin a}=0\) hay \(a=135^0\).

b) Chia cả tử và mẫu của biểu thức cho \(\cos a \ne 0\), ta tính được \(P=5.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan