Bài 1 trang 49 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Một số quyền cơ bản của trẻ em: quyền tham gia quản lý nhà nước, quyền được bầu cử và ứng cử.

Bài tập 1: Em hãy nêu một số quyền cơ bản của trẻ em.

Trả lời

 Một số quyền cơ bản của trẻ em.

+ Quyền tham gia quản lý nhà nước 
+ Quyền được bầu cử và ứng cử 
+Quyền được tố cáo và khiếu nại 
 +Quyền được tự do 
 + Quyền lao động, học tập 
+ Quyền bảo vệ sức khỏe 

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan