Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 11 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 11 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho ba điểm \(O, M, N\) và số \(k\). Lấy các điểm \(M’, N’\) sao cho

\(\overrightarrow {OM'}  = k\overrightarrow {OM} ,\,\,\,\,\,\,\,\overrightarrow {ON'}  = k\overrightarrow {ON} \).

Chứng minh rằng \(\overrightarrow {M'N'}  = k\overrightarrow {MN} \).

Giải

Ta có \(\overrightarrow {M'N'}  = \overrightarrow {ON'}  - \overrightarrow {OM'}\)

\(  = k\overrightarrow {ON}  - k\overrightarrow {OM}  = k\overrightarrow {MN} \).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan