Bài 13 trang 68 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

xem bói, lên đồng, truyền bá tôn giáo kêu gọi chống phá nhà nước.

Bài tập 13: Em hãy tìm hiểu và nêu một số biểu hiện mê tín dị đoan và biểu hiện không thực hiện đúng quyền tự do tôn giáo.

Trả lời

Xem bói, lên đồng

+ truyền bá tôn giáo kêu gọi chống phá nhà nước.
+ Ép buộc người khá từ bỏ đạo thiên Chúa.
+ Cản trở người khác theo một tôn giáo mới.


 

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan