Bài 2 trang 70 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Bộ máy nhà nước ta gồm bốn loại cơ quan: Quốc hội, chính phủ, tòa án Nhân dân tối cao, viện kiểm soát nhân dân tối cao.

Bài tập 2: Bộ máy nhà nước ta gồm bốn loại cơ quan nào ?

Trả lời

Bộ máy nhà nước ta gồm bốn loại cơ quan: Quốc hội, chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, viện kiểm soát nhân dân tối cao.

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan