Bài 18.1 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.7 trên 6 phiếu

Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau :

Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau :

0,1 mol nguyên tử H ;            10 mol phân tử H2O ;

0,24 mol nguyên tử Fe ;         0,15 mol phân tử CO2;

0,01 mol phân tử H2 ;            1,44 mọl nguyên tử C.

Giải

Đáp số :

-0,6 x 1023 hoặc 0,1 N nguyên tử H.

-0,9 x 1023 hoặc 0,15N phân tử CO2.

-60 x 1023 (6 x 1024) hoặc 10N phân tử H2O.

-0,06 x 1023 (6 x 1024) hoặc 0,01N phân tử H2.

-1,44 x 1023 hoặc 0,24N nguyên tử Fe.

-8,64 x 1023 hoặc 1,44N nguyên tử C.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan