Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 18.4 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Hãy tìm thể tích của những lượng khí sau ở đktc :

Hãy tìm thể tích của những lượng khí sau ở đktc :

a)0,05 mol phân tử O2 ; 0,15 mol phân tử H2 ; 14 mol phân tử CO2.

b)Hỗn hợp khí gồm có : 0,75 mol CO2 ; 0,25 mol No và 0,5 mol O2.

c)0,02 mol của mỗi chất khí . CO, CO2, H2, O2.

Giải

Thể tích của các khí ở đktc :

a)0,05 mol phân tử O2 có V = 22,4 x 0,05 = 1,12 (lít).

0,15 mol phân tử H2 có V = 22,4 x 0,15 = 3,36 (lít)

 14 mol phân tử CO2 có V = 22,4 x 14 = 313,6 (lít).

b) Thể tích của hỗn hợp khí:

V = 22,4 x (0,75 + 0,25 + 0,5) = 33,6 (lít).

c)Ở đktc, 0,02 mol của các chất khí đều có thể tích bằng nhau là :

VCO= V CO2= V H2=V O2 = 22,4 x 0,02 = 0,448 (lít).

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan