Bài 19.2 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Hãy tìm thể tích khí ở đktc của:

Hãy tìm thể tích khí ở đktc của:
0,25 mol CO2;                   0,25 mol O2;
21g N2 ;                           8,8g CO2 ;
9.1023 phân tử H2 ;           0,3.1023 phân tử CO
Giải
Thể tích các lượng khí ở đktc là 
\({V_{C{O_2}}} = 22,4 \times 0,25 = 5,6(l)\)
\({V_O}_{_2} = 22,4 \times 0,25 = 5,6(l)\)
\({V_{{N_2}}} = {{22,4 \times 21} \over {28}} = 16,8(l)\)
\({V_{C{O_2}}} = {{22,4 \times 8,8} \over {44}} = 4,48(l)\)
\({V_{{H_2}}} = {{22,4 \times 9 \times {{10}^{23}}} \over {6 \times {{10}^{23}}}} = 33,6(l)\)
\({V_{CO}} = tbl_22,4 \times 0,3 \times {{10}^{23} \over {6 \times tbl_10}^{23}}1,12(l)\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan