Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 18.6* Trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4

Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 gám. Khối lượng của Al đã tham gia phản ứng là

A. 0,27 gam ;             B. 0,81 gam ;            C. 0,54 gam ;              D. 1,08 gam.

Trả lời           

Đáp án C.

Cách 1 :

Gọi khối lượng miếng Al là a gam, lượng nhôm đã phản ứng là x gam :

2Al + 3CuSO4      -----------> Al2(S04)3 + 3 Cu

2 x 27 gam                                                   3 x 64 gam

x gam                                                           \({{3 \times 64 \times x} \over {27 \times 2}}gam\)

So với khối lượng miếng Al ban đầu thì khối lượng miếng Al sau phản ứng tăng 1,38 gam. Ta có phương trình :

\((a - x) + {{192x} \over {54}} = a + 1,38\)       => x= 0,54(gam)

Cách 2:  \(2Al + 3CuS{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3Cu\)

                 2 mol                                                    3 mol 

                 x mol                                                     \({{3x} \over 2}\)

\({{3x} \over 2} \times 64 - 27x = 1,38 \to x = 0,02(mol);{m_{Al}} = 0,54(gam)\)

 

          

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan