Bài 2 trang 25 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một số biểu hiện trái với đoàn kết, tương trợ: Chia bè chia phái, phân biệt đối xử với bạn bè trong lớp.

Bài tập 2: Hãy nêu một số biểu hiện của đoàn kết, tương trợ và một số biểu hiện trái với đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống.

Trả lời

Một số biểu hiện của đoàn kết, tương trợ :

+ Quan tâm giúp đỡ bạn tiến bộ

+ Gần gũi, yêu mến với tất cả các bạn

 + Học tập vui chơi với các bạn một cách thoải mái không phân biệt nhà giàu hay nhà nghèo.

Một số biểu hiện trái với đoàn kết, tương trợ:

+ Chia bè chia phái

+ Chỉ với với những bạn học giỏi, còn bạn học dốt thì không chơi

+ C

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan