Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 29 trang 105 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 29 trang 105 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho điểm \(A=(-1 ; 2)\) và đường thẳng \(\Delta : \left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 + 2t\\y =  - 2t.\end{array} \right.\)

Tính khoảng cách từ điểm \(A\) đến đường thẳng \(\Delta \). Từ đó suy ra diện tích của hình tròn tâm \(A\) tiếp xúc với \(\Delta \).

Giải

\(\Delta \) có phương trình tổng quát : \(x+y+1=0\). Do đó

\(d(A;\Delta ) =  \dfrac{{| - 1 + 2 + 1|}}{{\sqrt {{1^2} + {1^2}} }}\)

\(=  \dfrac{2}{{\sqrt 2 }} = \sqrt 2 \).

Đường tròn tâm \(A\) tiếp xúc với \(\Delta \) nên có bán kính \(R = \sqrt 2 \). Diện tích của hình tròn này là \(S = \pi {R^2} = 2\pi \).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan