Bài 29.19 Trang 42 Sách bài tập (SBT) hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Đốt cháy hoàn toàn a lít khí hiđrocacbon CxHy, thu được 6,72 lít khí CO2 và 7,2 g H2O. Tìm công thức phân tử hiđrocacbon, biết hiđrocacbon này cdl tỉ khối so với heli bằng 11, các khí được đo ở đktc.

Đốt cháy hoàn toàn a lít khí hiđrocacbon CxHy, thu được 6,72 lít khí CO2 và 7,2 g H2O. Tìm công thức phân tử hiđrocacbon, biết hiđrocacbon này có tỉ khối so với heli bằng 11, các khí được đo ở đktc.

Trả lời 

\({n_{C{O_2}}} = {{6,72} \over {22,4}} = 0,3(mol);{n_{{H_2}O}} = {{7,2} \over {18}} = 0,4(mol);{M_{{C_x}{H_y}}} = 11 \times 4 = 44(g/mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

\({C_x}{H_y} + (x + {y \over 4}){O_2} \to xC{O_2} + {y \over 2}{H_2}O\)

Theo phương trình: \({x \over {0,5y}} = {{0,3} \over {0,4}} = {3 \over 4} \to {x \over y} = {3 \over 8}\) .

Công thức phân tử của hidrocacbon có dạng \({({C_3}{H_8})_n}\) có M=44( g/mol). 

Vậy 44n = 44 \( \to \) n=1. Công thức phân tử của hidrocacbon là \({C_3}{H_8}\)

 

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan