Bài 3.12 trang 178 sách bài tập (SBT) - Giải tích 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Áp dụng phương pháp tính tích phân từng phần, hãy tính các tích phân sau:

Áp dụng phương pháp tính tích phân từng phần, hãy tính các tích phân sau:

a)  \(\int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {x\cos 2xdx} \)

b) \(\int\limits_0^{\ln 2} {x{e^{ - 2x}}dx} \)

c)   \(\int\limits_0^1 {\ln (2x + 1)dx} \)                                                               

d) \(\int\limits_2^3 {{\rm{[}}\ln (x - 1) - \ln (x + 1){\rm{]}}dx} \)

e) \(\int\limits_{{1 \over 2}}^2 {(1 + x - {1 \over x}){e^{x + {1 \over x}}}dx} \)

g) \(\int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {x\cos x{{\sin }^2}xdx} \)

h) \(\int\limits_0^1 {{{x{e^x}} \over {{{(1 + x)}^2}}}} dx\)

i) \(\int\limits_1^e {{{1 + x\ln x} \over x}} {e^x}dx\)

Hướng dẫn làm bài

a)  \( - {1 \over 2}\)                  

b)  \({1 \over 4}({3 \over 4} - {{\ln 2} \over 2})\)                           

c) \({3 \over 2}\ln 3 - 1\)                   

d) \(3\ln 3 - 6\ln 2\)

e) \({3 \over 2}{e^{{5 \over 2}}}\) .

HD: \(\int\limits_{{1 \over 2}}^2 {(1 + x - {1 \over x}){e^{x + {1 \over x}}}dx = } \int\limits_{{1 \over 2}}^2 {{e^{x + {1 \over x}}}} dx + \int\limits_{{1 \over 2}}^2 {(x - {1 \over x}){e^{x + {1 \over x}}}dx} \)

Tính tích phân từng phần: \(\int\limits_{{1 \over 2}}^2 {{e^{x + {1 \over x}}}dx = x{e^{x + {1 \over x}}}\left| {\matrix{2 \cr {{1 \over 2}} \cr} } \right.} - \int\limits_{{1 \over 2}}^2 {(x - {1 \over x}){e^{x + {1 \over x}}}dx} \)

g)  \({\pi  \over 6} - {2 \over 9}\) 

HD: Đặt  \(u = x,dv = \cos x{\sin ^2}xdx\)

h) \({e \over 2} - 1\). HD:  \(\int\limits_0^1 {{{x{e^x}} \over {{{(1 + x)}^2}}}} dx = \int\limits_0^1 {{{{e^x}} \over {1 + x}}dx}  - \int\limits_0^1 {{{{e^x}} \over {{{(1 + x)}^2}}}dx} \) và tính tích phân từng phần : 

\(\int\limits_0^1 {{{x{e^x}} \over {{{(1 + x)}^2}}}} dx = {{ - {e^x}} \over {1 + x}}\left| {\matrix{
1 \cr 0 \cr} + } \right.\int\limits_0^1 {{{{e^x}} \over {1 + x}}dx} \)

i) ee  . HD: Tương tự câu g)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bài viết liên quan