Bài 31.6 Trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Để điều chế hiđro người ta cho ............. tác dụng với Fe. Phản ứng này sinh ra khí .................... hiđro cháy cho ............. sinh ra rất nhiều .........

Để điều chế hiđro người ta cho .............  tác dụng với Fe. Phản ứng này sinh ra khí .................... hiđro cháy cho ............. sinh ra rất nhiều ............. Trong trường hợp này chất cháy là ................. chất duy trì sự cháy là ................ Phương trình hoá học của phản ứng cháy :

...............+............... \( \to \) ...............

Trả lời 

Để điều chế hiđro người ta cho dung dịch axit HCl tác dụng với Fe. Phản ứng này sinh ra khí hidro, hiđro cháy cho phân tử nước sinh ra rất nhiều nhiệt . Trong trường hợp này chất cháy là hidro chất duy trì sự cháy là oxi Phương trình hoá học của phản ứng cháy :

\(2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O\)

Sachbaitap.com

 

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan