Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 32.9 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Cho kim loại Al có dư vào 400 ml dung dịch HCl 1M. Dẫn khí tạo ra qua ống đựng CuO dư, nung nóng thì thu được 11,52 gam Cu. Tính hiệu suất của quá trình phản ứng.

32.9.   Cho kim loại Al có dư vào 400 ml dung dịch HCl 1M. Dẫn khí tạo ra qua ống đựng CuO dư, nung nóng thì thu được 11,52 gam Cu. Tính hiệu suất của quá trình phản ứng.

Trả lời                    

\({n_{HCl}} = 0,4(mol)\)

\(2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow (1)\)

\({H_2} + CuO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu + {H_2}O(2)\)

Theo (1) và (2) ta có sơ đồ chuyển hóa:

6 mol HCl ---> 3 mol  \({H_2}\) ---> 3 mol Cu

0,4 mol HCl                                x mol Cu

\(x = {{0,4 \times 3} \over 6} = 0,2(mol) \to {m_{Cu}} = 0,2 \times 64 = 12,8(gam)\)

\(H\%  = {{11,52} \over {12,8}} \times 100\%  = 90\% \)

                                    

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan