Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 42.4 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.6 trên 5 phiếu

Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%, nhận thấy có 5 g muối tách khỏi dung dịch bão hoà. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà trong điều kiện thí nghiệm trên.

Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%, nhận thấy có 5 g muối tách khỏi dung dịch bão hoà. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà trong điều kiện thí nghiệm trên.

Trả lời             

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà:

- Khối lượng muối có trong dung dịch ban đầu là :

\({m_{ct}} = {{12 \times 700} \over {100}} = 84(g)\)

- Khối lượng muối có trong dung dịch bão hoà là :

                84 - 5 = 79 (g)

- Khối lượng dung dịch muối sau khi làm bay hơi nước là :

\({m_{{\rm{dd}}}} = 700 - (300 + 5) = 395(g)\)

- Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hoà là :

\(C\%  = {{100\%  \times 79} \over {395}} = 20\% \)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan