Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 43 trang 12 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 43 trang 12 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho các điểm \(A, B, C\) trên trục \(Ox\) như hình:

a) Tìm tọa độ của các điểm \(A, B, C.\)

b) Tính \(\overline {AB} ,\overline {BC} ,\,\overline {CA} ,\,\overline {AB}  + \)\(\overline {CB} ,\,\overline {BA}  - \)\(\overline {BC} ,\,\overline {AB} .\overline {BA} .\,\)

Giải

a) \(A, B, C\) có tọa độ lần lượt là \(2 ; 4; -3.\)

b) Ta có

\(\begin{array}{l}\overline {AB}  = \overline {OB}  - \overline {OA}  = 4 - 2 = 2;\\\overline {BC}  = \overline {OC}  - \overline {OB}  =  - 7\\\overline {CA}  = \overline {OA}  - \overline {OC}  = 5;\\\overline {AB}  + \overline {CB}  = \overline {AB}  - \overline {BC}  = 2 + 7 = 9;\\\overline {BA}  - \overline {BC}  =  - \overline {AB}  - \overline {BC} \\ =  - 2 + 7 = 5\,;\\\overline {AB} .\overline {BA}  =  - {\overline {AB} ^2} =  - 4.\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan